PaństwoMSW: monitoring wizyjny z ograniczeniami i pod kontrolą

GIODO| konsultacje społeczne| Ministerstwo Spraw Wewnętrznych| monitoring| ochrona osób i mienia

włącz czytnik
MSW: monitoring wizyjny z ograniczeniami i pod kontrolą
Kołobrzeg - monitoring miejski

Zasady instalowania i eksploatacji oraz kontroli systemów, a także procedury udostępniania kopii nagrań ustali ustawa o monitoringu wizyjnym. Kolejna wersja założeń do projektu tej regulacji trafiła właśnie do konsultacji społecznych.

Jak deklaruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które pracuje nad tym projektem, potrzeba zwiększenia ochrony praw osób, które znajdują się w przestrzeni objętej monitoringiem jest głównym celem podjęcia prac nad regulacją dotyczącą kwestii monitoringu wizyjnego. Przepisy unormować mają także zasady postępowania przy instalowaniu i eksploatacji systemów, zasady kontroli systemów, procedur udostępniania kopii obrazów i wglądu do obrazu przez uprawnione podmioty, a także wprowadzą sankcje za ich nieprzestrzeganie.

Ustawa określi zasady

- Podstawowym celem projektowanej regulacji jest zapewnienie gwarancji przestrzegania praw i wolności konstytucyjnych poprzez unormowanie zasad prowadzenia monitoringu wizyjnego oraz określenie praw osób, których wizerunki są obserwowane, rejestrowane lub przetwarzane w sposób umożliwiający identyfikację ich tożsamości – czytamy w uzasadnieniu do projektu. Przepisy określą także zasady budowy, rozbudowy i wykorzystywania systemów monitoringu wizyjnego w zależności od przestrzeni objętych monitoringiem oraz celów, które ma on realizować.

MSW podkreśla też, że dodatkowym celem regulacji jest określenie uprawnień organów publicznych do wglądu odbieranego lub zarejestrowanego obrazu z systemów monitoringu wizyjnego administrowanych przez inne podmioty.

Monitoring w otwartej, zamkniętej i prywatnej przestrzeni

Na podstawie proponowanych przepisów wyodrębnione zostaną trzy kategorie przestrzeni, w których monitoring może być prowadzony:
• Otwarta przestrzeń publiczna czyli ulice, place, parki;
• Zamknięta przestrzeń przeznaczona do użytku publicznego czyli sklepy, szkoły, zakłady pracy;
• Przestrzeń prywatna czyli teren lub obiekt wykorzystywany przez właściciela wyłącznie w celach prywatnych.

Monitoring w otwartej przestrzeni publicznej

Monitoring w otwartej przestrzeni publicznej będzie prowadzony jedynie przez podmioty publiczne lub podmioty niepubliczne działające na ich rzecz. Monitoring prowadzony w takim miejscu, ma służyć wyłącznie zapewnieniu bezpieczeństwa lub ochronie osób i mienia. Decyzja o budowie lub rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego w otwartej przestrzeni podejmowana będzie w formie uchwały rady gminy lub rady miasta. Taka decyzja będzie wymagała również opinii lokalnej społeczności. Instalowanie lub rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego w otwartej przestrzeni publicznej poprzedzone będą analizą, która pozwoli na stwierdzenie, czy faktycznie istnieje potrzeba prowadzenia monitoringu w danym miejscu. W odniesieniu do tego rodzaju systemów prowadzona będzie również cykliczna (coroczna) analiza ich skuteczności jako narzędzia służącego zapewnieniu bezpieczeństwa.

Poprzednia 123 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.