ŚwiatTrybunał Sprawiedliwości: do prywatnych kamer monitoringu stosuje się dyrektywa o ochronie danych osobowych

Czechy| dane osobowe| Dyrektywa 95/46/WE| ETS| monitoring| przetwarzanie danych osobowych| rejestraccja video| Trybunał Sprawiedliwości UE

włącz czytnik
Trybunał Sprawiedliwości: do prywatnych kamer monitoringu stosuje się dyrektywa o ochronie danych osobowych

W wyroku z 11 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że dyrektywa w sprawie ochrony danych osobowych znajduje zastosowanie do nagrań wideo rejestrowanych za pomocą kamery monitoringu zainstalowanej przez daną osobę na jej domu rodzinnym i skierowanej na drogę publiczną. Dyrektywa pozwala jednak na uwzględnienie uzasadnionego interesu tej osoby mającego  na celu ochronę własności, zdrowia i życia jej oraz jej rodziny.

Dyrektywa w sprawie ochrony danych osobowych[1] pozwala co do zasady na przetwarzanie takich danych tylko wówczas, gdy osoba, której dane te dotyczą, wyraziła na to zgodę. Nie znajduje ona jednak zastosowania do przetwarzania danych dokonywanego przez osobę fizyczną w trakcie czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze.

Frantiśek Ryneś i jego rodzina byli wielokrotnie celem ataków ze strony nieznanych sprawców, a dodatkowo kilkakrotnie wybito okna ich domu. W odpowiedzi na te ataki F. Ryneś zainstalował na domu jego rodziny kamerę monitoringu, która nagrywała wejście do tego domu, drogę publiczną, a także wejście do domu położonego naprzeciwko.

W nocy z dnia 6 na 7 października 2007 r. szyba w tym domu została wybita strzałem z procy. Nagranie z kamery, które zostało przekazane policji, pozwoliło na ustalenie tożsamości dwóch podejrzanych, przeciwko którym wszczęto postępowanie karne.

Jeden z podejrzanych zakwestionował jednak przed czeskim urzędem ds. ochrony danych osobowych zgodność z prawem przetwarzania danych zarejestrowanych na kamerze monitoringu F. Ryneśa. Urząd uznał, że F. Ryneś rzeczywiście naruszył przepisy w zakresie ochrony danych osobowych i nałożył na niego grzywnę. W tym względzie urząd podniósł, między innymi, że dane podejrzanego zostały zarejestrowane bez jego zgody, kiedy przebywał on na drodze publicznej, tj. na odcinku ulicy znajdującej się przed domem F. Ryneśa.

Nejvyśśi sprâvm soud (naczelny sąd administracyjny, Republika Czeska), przed którym toczy się postępowanie kasacyjne w sprawie pomiędzy F. Ryneśem a urzędem, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, czy nagranie zarejestrowane przez F. Ryneśa w celu ochrony jego życia, zdrowia i własności (tj. nagranie zawierające dane osobowe osób atakujących jego dom z drogi publicznej) stanowi przetwarzanie danych nieobjęte dyrektywą, ze względu na to, że nagranie to zostało wykonane przez osobę fizyczną w trakcie czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze.

Poprzednia 123 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.