PaństwoPomoc ubogim działaczom opozycji bez lustracji

Bogdan Klich| Edward E. Nowak| IPN| Jan Stanisław Ciechanowski| minister finansów| opozycja demokratyczna| Senat| Stowarzyszenie Sieć Solidarność| Łukasz Kamiński

włącz czytnik
Pomoc ubogim działaczom opozycji bez lustracji

Działacze opozycji demokratycznej powinni otrzymywać świadczenia specjalne ze strony państwa. A także mieć pierwszeństwo w uzyskiwaniu miejsca w domu opieki i szpitalu. W senackim projekcie ustawy zrezygnowano z lustracji takich osób przez IPN.

Senat przygotował projekt ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Projekt ma na celu zagwarantowanie pomocy działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie od 1 stycznia 1957 r. do 4 czerwca 1989 r. znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie przez osobę zainteresowaną statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej oraz spełnienie kryterium dochodowego. Pomoc będzie świadczona w dwóch formach: świadczenia specjalnego  oraz pomocy pieniężnej.

Bez kolejki do szpitala, bezpłatne leki

Świadczenie specjalne w wysokości „najniższej emerytury”  powinno być przyznawane osobom represjonowanym , których dochód nie przekroczy 220 proc. najniższej emerytury w przypadku osób samotnie gospodarujących oraz 170 proc. w przypadku osób w rodzinie - proponuje Edward E. Nowak prezes Stowarzyszenia Sieć Solidarność.

Zdaniem Edwarda E. Nowaka pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej, w tym uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej powinni mieć działacze opozycji demokratycznej. Ponadto muszą mieć prawo korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.  Leki powinni otrzymywać za darmo (umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leków recepturowych).

Senator Bogdan Klich wyraził gotowość wniesienia tych poprawek pod obrady Senatu. "Stowarzyszenie Sieć Solidarności oraz inne
organizacje o rodowodzie opozycyjnym wyrażają poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy, który w sposób kompleksowy stara się uregulować status ludzi, którzy walczyli w Solidarności, opozycji demokratycznej lub byli represjonowani z powodów politycznych" - twierdzą dawni opozycjoniści.

Niebezpieczeństwo pomyłek

Kierownik Urzędu d.s. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski pozytywnie ocenia projekt ustawy. I dodaje, że zawiera te elementy, które znajdowały się w projekcie nowego prawa kombatanckiego autorstwa Urzędu z 2008. Określono wówczas zasady pomocy państwa dla działaczy opozycji 1957-1989.

Poprzednia 12 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.