PaństwoProtest szczecińskich sędziów przeciwko niskim zarobkom i reformie sądów

Ministerstwo Sprawiedliwości

włącz czytnik
Protest szczecińskich sędziów przeciwko niskim zarobkom i reformie sądów
Sąd Rejonowy w Świnoujściu. Foto: kargulotko.bloog.pl

Skrajnie nonsensownym jest pomysł przyłączenia Sądu Rejonowego w Świnoujściu do jednego z sądów w oddalonym o ponad 100 km Szczecinie, podczas gdy połączenia drogowe między tymi miastami prowadzą albo przez uciążliwą przeprawę promową oraz przez siedzibę innego sądu, albo przez Niemcy – piszą sędziowie w uchwale protestacyjnej.

Sędziowie szczecińskiego okręgu sądowego wyrazili w podjętej uchwale stanowczy protest przeciwko działaniom władz wykonawczej i ustawodawczej, które po raz kolejny naruszają przepisy Konstytucji. Lekceważą w ten sposób – zdaniem sędziów - jej pozycję ustrojową i gwarancje niezawisłości zapewnione najwyższym aktem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
Obniżenie od dnia 1 stycznia 2012 r. wynagrodzeń sędziów w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju jest powrotem do praktyki wieloletniego łamania art. 178 ust. 2 Konstytucji. Gdy w 2009 r. ustanawiano nowe zasady wynagradzania sędziów, zbliżające je do wymogów konstytucyjnych, przedstawiciele władz politycznych składali obietnice, że będą one nienaruszalne i nie będzie powrotu do doraźnego manipulowania tymi wynagrodzeniami przy pomocy jakichkolwiek ustaw związanych z budżetem. Tylko przez dwa lata dotrzymywali słowa. Minister Sprawiedliwości publicznie zaś zapowiedział w wywiadzie, że w przyszłym roku władze postąpią podobnie, chyba że sędziowie poprawą wydajności pracy zasłużą na przywrócenie wynagrodzeń określonych w Prawie o ustroju sądów powszechnych. Jest zatem oczywiste, że politycy zamierzają na powrót ustanowić podstawą wynagrodzeń sędziów skompromitowaną doszczętnie „kwotę bazową", zrywając zawarty z trudem w 2009 r. kompromis – twierdzą sędziowie.

Przyjęcie ustawy obniżającej wynagrodzenie sędziów w ekspresowym trybie, z pominięciem wymaganych ustawowo stanowisk Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego i sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a następnie ogłoszenie jej z vacatio legis wynoszącym 24 godziny, urąga elementarnym zasadom państwa prawa, którym Rzeczpospolita Polska zgodnie z art. 2 Konstytucji powinna być – czytamy w uchwale. - Jednocześnie ogłoszono projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości znoszącego 122 sądy rejonowe, w tym pięć sądów naszego okręgu: w Choszcznie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu i Świnoujściu. Minister wprost zapowiada, że celem tego posunięcia jest zmuszenie sędziów do orzekania w dwóch siedzibach na zmianę, w zależności od potrzeb. Przypominamy zatem, że gdy w 2008 r. próbowano wprowadzić do Prawa o ustroju sądów powszechnych przepisy pozwalające na delegowanie sędziego do innego sądu bez jego zgody, Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 15 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 57) uznał je za niezgodne z Konstytucją.

Znoszenie czy też łączenie sądów dla pozoru, po to, aby przenosić sędziów z dnia na dzień z miasta do miasta, byłoby rażącym przykładem łamania ustanowionego w art. 180 ust. 2 Konstytucji zakazu przenoszenia sędziów wbrew ich woli do innej siedziby. Zakaz ten stanowi ważną gwarancję niezawisłości, a jego zniesienie da możliwość wywierania nacisków na sędziów, aby wydawali orzeczenia określonej treści, pod groźbą natychmiastowego skierowania do pracy poza miejscem zamieszkania. Obecnie minister zapowiada omijanie powyższego zakazu aktem prawnym nawet niższego rzędu niż ustawa.

Projekt zniesienia sądów jest przy tym nieracjonalny ze względów organizacyjnych, demograficznych i geograficznych. Jest sprzeczny z niedawno uchwaloną zmianą Prawa o ustroju sądów powszechnych, przewidującą w art. 21 istnienie sądów rejonowych różnej wielkości. Znosi jednostki wydolne i dobrze funkcjonujące, nie uwzględnia słusznych stanowisk organów samorządu terytorialnego, lekceważy potrzeby obywateli i ignoruje oczywiste względy związane z komunikacją. Skrajnie nonsensownym jest pomysł przyłączenia Sądu Rejonowego w Świnoujściu, ważnym mieście będącym powiatem miejskim, do jednego z sądów w oddalonym o ponad 100 km Szczecinie, podczas gdy połączenia drogowe między tymi miastami prowadzą albo przez uciążliwą przeprawę promową oraz przez siedzibę innego sądu, albo przez Niemcy.

lex.pl

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze


Kazimierz | 16-02-12 22:16
Właśnie tzw. cofka odizolowała Świnoujście, dojazd do Szczecina przez Niemcy ma ponad 200 km. Oto sens protestu świnoujskich sędziów.