PaństwoRPO: jeszcze nie posprzątano po kościelnych komisjach majątkowych

Komisja Majątkowa| minister administracji i cyfryzacji| NSA| PRL| RPO| Stanisław Trociuk

włącz czytnik
RPO: jeszcze nie posprzątano po kościelnych komisjach majątkowych
Cmentarz staroluterański w Toruniu. Foto: Wikipedia.org

Do tej pory nie zostały właściwie uregulowane sprawy związane z przekazywaniem przez zlikwidowane parę lat temu komisje majątkowe nieruchomości odebranych kiedyś kościołom – sygnalizuje rzecznik praw obywatelskich. RPO twierdzi, że naruszone zostały przy tym interesy wielu obywateli i gmin.

Jak pisze zastępca RPO Stanisław Trociuk od ministra administracji i cyfryzacji, do Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane były skargi obywateli i zainteresowanych gmin dotyczące problematyki zwrotu kościołom i związkom wyznaniowym mienia odebranego przez władze PRL w toku powojennych wywłaszczeń i nacjonalizacji.

Zastrzeżenia Rzecznika budziły niektóre aspekty tzw. postępowania regulacyjnego, unormowanego w ustawach regulujących stosunki Państwa z poszczególnymi kościołami i związkami wyznaniowymi, a przede wszystkim brak możliwości zakwestionowania przed sądem orzeczeń wydanych przez tzw. komisje regulacyjne.

W ocenie Rzecznika kwestia ta nie została do tej pory rozwiązana przez ustawodawcę w sposób prawidłowy. Jak zauważa zastępca RPO, na konieczność stworzenia odpowiednich przepisów przejściowych wskazuje także Naczelny Sąd Administracyjny.

- Aktualny stan prawny pozostaje w sprzeczności z konstytucyjnymi gwarancjami skutecznej i równej dla wszystkich ochrony własności i praw majątkowych – stwierdza Stanisław Trociuk. Rzecznik praw obywatelskich zwraca się do ministra z prośbą o rozważenie podjęcia pilnych działań zmierzających do doprowadzenia wadliwych rozwiązań legislacyjnych do stanu zgodności z konstytucyjnymi gwarancjami ochrony naruszonych wolności i praw.
Lex.pl

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.