PaństwoRPO: monitoring w Polsce wciąż bez podstaw prawnych

GIODO| inwigilacja| Minister Spraw Wewnętrznych| monitoring| ochrona danych osobowych| RPO

włącz czytnik
RPO: monitoring w Polsce wciąż bez podstaw prawnych
Kołobrzeg - monitoring miejski. Foto: Wikipedia.org

Nadal istnieje wiele obszarów, w których monitoring jest instalowany bez podstawy ustawowej. Zwłaszcza w przypadku przestrzeni publicznych taka sytuacja jest niedopuszczalna – uważa rzecznik praw obywatelskich i domaga się od ministrów podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych.

RPO występuje w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych i do generalnego inspektora ochrony danych osobowych ale podkreśla, że w tej dziedzinie konieczne są wspólne działania wielu resortów.

Rzecznik przypomina, że niejednokrotnie sygnalizował poszczególnym ministrom problemy związane z brakiem odpowiedniej regulacji monitoringu wizyjnego. I dodaje, że ze względu na fakt, że zagadnienie monitoringu dotyka różnych sfer działalności państwa, w ocenie RPO konieczna jest sprawna międzyresortowa koordynacja prac w tym zakresie.

Za niezwykle istotne Rzecznik uznaje także przeprowadzenie konsultacji społecznych w toku procesu legislacyjnego oraz zapewnienie jawności i transparentności funkcjonowania monitoringu i zaangażowanie wspólnot lokalnych w ocenę potrzeby jego instalacji.
- Znalezienie równowagi między bezpieczeństwem a ochroną prywatności obywateli w dobie rozwoju nowoczesnych technologii jest jednym z największych wyzwań przed jakimi stoją obecnie władze publiczne – stwierdza rzecznik praw obywatelskich.
RPO przypomina też, że podczas seminarium zorganizowanego w październiku 2012 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych poinformował o prowadzonych pracach koncepcyjnych nad przygotowaniem założeń ustawy, która miałaby uregulować całościowo kwestię monitoringu wizyjnego. Rzecznik zwraca się z prośbą o przedstawienie aktualnego stanu prac nad ustawą o monitoringu oraz kalendarza planowanych w tej sprawie działań.

Minister spraw wewnętrznych poinformował pismem z 15 marca br., że MSW wystąpiło do podmiotów administracji publicznej odpowiedzialnych za kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ogólnopolskich organizacji przedstawicielskich, reprezentujących zrzeszenia, organizacje pracodawców i fundacje, w zainteresowaniu których pozostają sprawy dotyczące praktycznego stosowania monitoringu wizyjnego i ochrony danych osobowych, o przesłanie propozycji zagadnień, które z punktu widzenia właściwości tych podmiotów, powinny zostać objęte regulacją ustawową.

Z informacji resortu wynika, że przeprowadzone konsultacje pozwoliły pozyskać szerokie spectrum opinii i stanowisk w przedmiocie przyszłej regulacji. Wnioski z analizy nadesłanych materiałów uzupełniono o zagadnienia tematyczne przyszłej regulacji zaproponowane przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych. - Prace nad ww. regulacją mają obecnie charakter analityczno-konsultacyjny, trudno zatem wskazać precyzyjny termin ich zakończenia. W marcu 2013 r. planowane jest spotkanie z udziałem wszystkich podmiotów uczestniczących w konsultacjach, w celu przedstawienia i omówienia dotychczasowych wyników prac analitycznych - czytamy w odpowiedzi MSW.

Lex.pl

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze


Marek Wichrowski | 23-03-13 01:48
Monitoring obecnie staje się niebezpiecznym dla ochrony prywatności. Dostęp do nagrania ma zbyt wiele osób. Mam na myśli sytemy: kamery CCTV, i rejestrator DVR; jeszcze gorsze z perspektywy ochrony prywatności są kamery HD-SDI.Ten sprzęt umożliwia śledzenie osób i ich ewnetualne szantażowanie. Taki przypadek już znam: mówiąc najogólniej to kazus z zakresu życia osobistego. Widziałem osiedla, gdzie każdy ruch jest monitorowany, kamery mają zoom, w niektórych osiedlach, Jeśli system jest sterowany przez ochroniarza, to zajrzenie w każde niezasłonione okno nie przedstawia problemu. To nie jest wyraz paranoji, znaczy moje uwagi, szantaże juz mają miejsce (np.kochanki etc. etc.). Z zapisów kamer przegrywa się na flasha; to proste.