Świat

 • Trybunał Sprawiedliwości UE: można odsprzedać używaną kopię propramu komputerowego

  Trybunał Sprawiedliwości UE: można odsprzedać używaną kopię propramu komputerowego
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w wyroku z 12 października, że pierwotny nabywca kopii programu komputerowego, objętej licencją na nieograniczone używanie, może odsprzedać dalszemu nabywcy tę używaną kopię i swoją licencję. Natomiast gdy oryginalny nośnik materialny początkowo wydanej kopii jest uszkodzony, zniszczony lub został zagubiony, nabywca ten nie może dostarczyć dalszemu nabywcy swojej kopii zapasowej programu bez zezwolenia uprawnionego. więcej
 • Trybunał Sprawiedliwości UE: sklep z publiczną siecią Wi-Fi nie odpowiada za łamanie praw autorskich

  Trybunał Sprawiedliwości UE: sklep z publiczną siecią Wi-Fi nie odpowiada za łamanie praw autorskich
  15 września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu orzekł, że podmiot prowadzący sklep, który oferuje bezpłatnie i publicznie sieć Wi-Fi, nie jest odpowiedzialny za dokonane przez użytkowników naruszenia praw autorskich. Jednakże takiemu podmiotowi można nakazać zabezpieczenie sieci hasłem w celu przerwania tych naruszeń lub zapobieżenia im. więcej
 • Wóycicki: Na blokpostach hybrydnej wojny

  Wóycicki: Na blokpostach hybrydnej wojny
  Zrobienie sobie zdjęcia z ukraińskim żołnierzem na posterunku w strefie ATO mogłoby należeć do  turystycznej atrakcji, gdyby nie było działaniem niestosownym i do pewnego stopnia niemoralnym. więcej
 • Nielegalna imigracja: nowy unijny dokument podróży usprawni powroty do kraju pochodzenia

  Nielegalna imigracja: nowy unijny dokument podróży usprawni powroty do kraju pochodzenia
  Parlament Europejski poparł w czwartek 15 września przedłożony przez Komisję Europejską projekt standardowego unijnego dokumentu podróży wydawany osobom spoza UE, które przebywają na jej terytorium bez uprawniających ich do tego dokumentów. Nowe rozporządzanie usprawni procedury repatriacyjne. Dla posłów kluczowe było wzmocnienie technicznych zabezpieczeń dokumentu przed fałszerstwem, co ułatwi uznawanie go przez państwa trzecie. Zanim przepisy wejdą w życie, musi je jeszcze formalnie zatwierdzić Rada. więcej
 • TSUE o braku zgody na pobyt opiekuna dziecka - obywatela państwa członkowskiego UE

  TSUE o braku zgody na pobyt opiekuna dziecka - obywatela państwa członkowskiego UE
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 13 września uznał, że prawo Unii nie pozwala na automatyczną odmowę udzielenia zezwolenia na pobyt obywatelowi państwa nienależącego do Unii, który sprawuje wyłączną pieczę nad małoletnim obywatelem Unii, ani na wydalenie tego obywatela z terytorium Unii wyłącznie ze względu na jego wcześniejszą karalność. Możliwość zastosowania środka wydaleniowego zależy od tego, czy ów środek jest proporcjonalny oraz uzasadniony osobistym zachowaniem obywatela państwa trzeciego, przy czym zachowanie to musi stanowić rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie godzące w jeden z podstawowych interesów społeczeństwa przyjmującego państwa członkowskiego. więcej
 • Trybunał Sprawiedliwości UE: umieszczenie linku do utworu chronionego prawem autorskim nie musi być przestępstwem

  Trybunał Sprawiedliwości UE: umieszczenie linku do utworu chronionego prawem autorskim nie musi być przestępstwem
  W wyroku z 8 września 2016 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że umieszczenie w witrynie internetowej hiperłącza (linku) odsyłającego do utworów chronionych prawem autorskim i opublikowanych bez zezwolenia autora w innej witrynie internetowej nie stanowi „publicznego udostępniania”, gdy osoba, która umieszcza to hiperłącze, działa bez celu zarobkowego i bez wiedzy o niezgodności publikacji tych utworów z prawem. Jeżeli natomiast te hiperłącza są udostępniane w celu zarobkowym, należy więcej
 • Trybunał Sprawiedliwości UE: Grecja zapłaci za śmieci

  Trybunał Sprawiedliwości UE: Grecja zapłaci za śmieci
  W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 września zasądzono od Grecji zapłatę ryczałtu w wysokości 10 mln EUR i okresowej kary pieniężnej w kwocie 30 000 EUR za każdy dzień zwłoki - za zwłokę we wprowadzeniu w życie prawa Unii w sprawie odpadów. więcej
 • Trybunał Sprawiedliwości UE o ekstradycji obywatela państwa Unii

  Trybunał Sprawiedliwości UE o ekstradycji obywatela państwa Unii
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w wyroku z 6 września, że państwo członkowskie nie jest zobowiązane do przyznania każdemu obywatelowi Unii przemieszczającemu się na jego terytorium takiej samej ochrony przed ekstradycją jak ochrona przyznawana jego własnym obywatelom. Jednakże przed ekstradycją dane państwo członkowskie powinno przyznać pierwszeństwo wymianie informacji z państwem  członkowskim pochodzenia i umożliwić mu zażądanie wydania obywatela dla celów ścigania. więcej
 • Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich: Uchwała nr 3 w sprawie Turcji

  Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich: Uchwała nr 3 w sprawie Turcji
  Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, uczestnicy Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów solidaryzują się z sędziami tureckimi bezprawnie zwolnionymi ze służby, w związku z ostatnimi wydarzeniami w Turcji. więcej