ŚwiatPE o licencjach dla internetowych serwisów muzycznych w UE

Internet| Marielle Gallo| Parlament Europejski| prawa autorskie| różnorodność kulturowa| serwisy muzyczne| tantiemy| zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi

włącz czytnik
PE o licencjach dla internetowych serwisów muzycznych w UE
Foto: BiiJii, Wikimedia Commons

Nowe przepisy dotyczące praw autorskich do muzyki, przyjęte przez Parlament we wtorek 4 lutego 2014, ułatwią dostawcom muzyki w Internecie uzyskanie licencji na jej odtwarzanie w większej liczbie państw UE. Projekt, już nieformalnie uzgodniony z Radą, powinien przyczynić się do rozwoju serwisów muzycznych w UE, a także lepiej chronić prawa twórców i zapewnić czasowe wypłacanie tantiem.

"Dyrektywa ta skutecznie ochroni interesy europejskich twórców i zapewni odbiorcom dostęp do zawartości chronionej prawami autorskimi na terenie UE", powiedziała posłanka Marielle Gallo (EPP, FR), odpowiedzialna za projekt. "Dajemy również jasny sygnał, że ochrona praw autorskich może być łatwo dopasowana do potrzeb internetu i że ma do odegrania kluczową rolę w gospodarce cyfrowej", dodała.

Licencje wieloterytorialne dla serwisów muzycznych

Zgodnie z nowymi przepisami dostawcy usług muzycznych w UE, mogliby otrzymać licencje wieloterytorialne dotyczące praw do utworów muzycznych, co usunęłoby bariery handlowe, dzielące obecnie rynek serwisów muzycznych online w UE.

Zachowanie różnorodności kulturowej

W celu zapewnienia, że twórcy muzyki we wszystkich państwach członkowskich mają dostęp do licencji ważnych w więcej niż jednym państwie oraz zachowania różnorodności kulturowej, organizacje zajmujące się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi, które same nie wystawiają licencji, będą mogły zwrócić się z prośbą do innej organizacji, aby prezentowała ich repertuar, a ona, pod pewnymi warunkami, będzie musiała zapewnić taką reprezentację. Dzięki działaniom posłów, organizacje zajmujące się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi, będą musiały zarządzać na takich samych warunkach własnym repertuarem i tym, którym zarządzają w imieniu innych organizacji.

Punktualne i uczciwe wynagrodzenie dla artystów

Wszystkie organizacje zajmujące się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi, będą miały obowiązek kontroli, czy wykonawcy otrzymują bez opóźnień właściwe wynagrodzenie za wykorzystywanie ich utworów. Tantiemy powinny być przekazywane tak szybko jak to możliwe i nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem roku finansowego, w którym zostały zebrane.
Właściciele praw będą mieli też głos przy podejmowaniu decyzji przez organizacje zarządzające ich prawami oraz do samodzielnego wyboru takiej organizacji. Powstałyby również zasady zarządzania prawami do tantiem oraz poprawiłaby się przejrzystość działań wszystkich organizacji zajmujących się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi oraz powstałyby podstawowe zasady dotyczące zarządzania tantiemami, gromadzenia ich oraz kontroli nad wydawaniem przychodów.

Poprzednia 12 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.