ŚwiatTrybunał Sprawiedliwości UE: Grecja zapłaci za śmieci

gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi| Grecja| Komisja Europejska| Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej| wysypisko śmieci

włącz czytnik
Trybunał Sprawiedliwości UE: Grecja zapłaci za śmieci

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 września zasądzono od Grecji zapłatę ryczałtu w wysokości 10 mln EUR i okresowej kary pieniężnej w kwocie 30 000 EUR za każdy dzień zwłoki - za zwłokę we wprowadzeniu w życie prawa Unii w sprawie odpadów.

Trybunał już raz stwierdził uchybienie przez Grecję zobowiązaniom w wyroku z 2009 r. Wyrokiem z dnia 10 września 2009 r.1. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że Grecja nie zapewniła prawidłowego stosowania kilku dyrektyw, a mianowicie dyrektywy w sprawie odpadów2, dyrektywy w sprawie odpadów niebezpiecznych3 i dyrektywy w sprawie składowania odpadów4. Trybunał w szczególności stwierdził, że Grecja nie opracowała i nie przyjęła w odpowiednim czasie planu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, zgodnego z wymogami prawa Unii i nie utworzyła również odpowiedniej zintegrowanej sieci urządzeń do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, z uwzględnieniem najodpowiedniejszych metod i technologii w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia publicznego. Ponadto Grecja nie podjęła wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności, jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi, z normami w dziedzinie odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów oraz zezwoleń i prowadzenia składowisk odpadów.

Uznawszy, po upływie terminu wyznaczonego na 25 marca 2013 r., że Grecja wciąż nie przyjęła wszystkich środków wymaganych do wykonania wyroku z 2009 r., Komisja w 2014 r. zdecydowała się wnieść do Trybunału drugą skargę o stwierdzenie uchybienia przeciwko temu państwu, występując z żądaniem nałożenia sankcji finansowych.

W dzisiejszym wyroku Trybunał stwierdził, że Grecja nie podjęła wszystkich koniecznych środków zapewniających wykonanie wyroku z 2009 r. W ostatecznym terminie w dniu 25 marca 2013 r. Grecja zatem nadal nie przyjęła szczególnego planu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi ani nie stworzyła zintegrowanej i odpowiedniej sieci urządzeń do eliminacji odpadów niebezpiecznych, względnie nie zorganizowała zgodnego z wymogami gospodarowania „odpadami historycznymi” (stare odpady składowane tymczasowo w miejscach nieprzewidzianych w tym celu).

Trybunał orzekł, że uchybienie zobowiązaniom Grecji poza tym, że trwa od ponad sześciu lat, jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ może stanowić bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i powodować szkody dla środowiska naturalnego. Zauważył w szczególności, że nadal nie rozpoczęto budowy kilku instalacji oraz trzech składowisk do przetwarzania odpadów niebezpiecznych. W tych okolicznościach Trybunał uznał za celowe zasądzenie od Grecji zapłaty na rzecz budżetu Unii okresowej kary pieniężnej w wysokości 30 000 EUR za każdy dzień zwłoki w zastosowaniu środków niezbędnych do wykonania wyroku z 2009 r., przy czym ta okresowa kara pieniężna jest płatna od dzisiaj do dnia pełnego wykonania wyroku z 2009 r.

Poprzednia 12 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.