ŚwiatZgromadzenie Parlamentarne RE o Azerbejdżanie

Azerbejdżan| HFPC| Mikhail Saakashvili| Rada Europy| więzień polityczny| wolność słowa| Zgromadzenie Parlamentarne RE

włącz czytnik
Zgromadzenie Parlamentarne RE o Azerbejdżanie

Od 21 do 25 stycznia  odbywa się długo wyczekiwana sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Na sesję został zaproszony Prezydent Gruzji Mikhail Saakashvili, Komisarz ds. rozszerzenia Stefan Fule oraz Włoski Minister Sprawiedliwości Paola Saverino.

Podczas sesji deputowani dyskutują na temat zapewniania przejrzystości działań Trybunału, w szczególności nad strukturalnymi brakami ujawniającymi się na szczeblu krajowym.

Niezwykle ważną sesją z punktu widzenia działań „Europy Praw Człowieka” jest sesja zaplanowana na środę 23 stycznia 2013 r. Podczas niej deputowani mają dyskutować nad wywiązywaniem się z zobowiązań ciążących na Azerbejdżanie w związku z członkostwem w Radzie Europy. Raport będący podstawą do dyskusji opracowali deputowani Pedro Agramunt oraz Joseph Debono Grech. Wskazuje on m.in. na problemy z korupcją, wolnością słowa, wolnością zgromadzeń i stowarzyszania się oraz prawem do poszanowania własności w związku z wyburzaniem domów w Baku.

Kolejna dyskusja na temat Azerbejdżanu poświęcona będzie więźniom politycznym w tym kraju. Raport w tej sprawie opracowany został przez Christophera Strassera. Opracowanie raportu było niezwykle utrudnione, ponieważ Azerbejdżan odmówił wydania wizy sprawozdawcy. Mimo upływu ponad 10 lat od akcesji, w Azerbejdżanie wciąż dochodzi jednak do aresztowań motywowanych politycznie. Zgodnie z najnowszymi danymi w co najmniej 71 przypadkach istnieje podejrzenie, że aresztowanie miało motywy polityczne. Spośród osób pozbawionych wolności, 8 aresztowanych to dziennikarze: Avaz Zeynalli, Hilal Mammadov, Faramaz Allahverdiyev, Vugar Gonagov, Zaur Guliyev, Araz Guliyev, Nijat Aliyev i Fuad Huseynov. Sprawa Hilala Mammadova dobrze obrazuje metody stosowane przez władze Azerbejdżanu. H. Mammadov (ur. 1959 r.) działa na rzecz praw człowieka i praw mniejszości, jest także redaktorem naczelnym gazety „Tolyshi sado”, jedynego w Azerbejdżanie dziennika wydawanego w języku mniejszości Tałyszów. H. Mammadov został aresztowany 21 czerwca 2012 r. i oskarżony o posiadanie anarkotyków, za co grozi mu kara od 3 do 12 lat więzienia. Zgromadzenie Parlamentarne zabierało już kilkakrotnie głos w kwestii więźniów politycznych w Azerbejdżanie.

W związku z debatą na temat więźniów politycznych w Azerbejdżanie Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do polskich delegatów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie. Stanowić to będzie jasny sygnał, iż przedstawiciele Polski sprzeciwiają się lekceważeniu zobowiązań wynikających z członkostwa w Radzie Europy oraz metodom postępowania Azerbejdżanu na arenie międzynarodowej.

Podczas sesji zostanie podjęta rezolucja i rekomendacje dotyczące wolności słowa w Europie. W rekomendacjach Zgromadzenie Parlamentarne m.in. zachęca do regularnego przesyłania do Sekretarza Generalnego informacji na temat incydentów naruszania wolności słowa przez organizacje pozarządowe działające na rzecz wolności słowa w Europie. W rekomendacjach wskazuje się również na możliwość stworzenia platformy internetowej na której widniałyby informacje o naruszeniach wolności słowa z całej Europy.

HFPC

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.