TKDelegacja Komisji Weneckiej w Trybunale Konstytucyjnym

Christoph Grabenwarter| Gianni Buquicchio| Komisja Wenecka| Ministerstwo Sprawa Zagranicznych| Trybunał Konstytucyjny

włącz czytnik
Delegacja Komisji Weneckiej w Trybunale Konstytucyjnym

9 lutego 2016 r. w Trybunale Konstytucyjnym złoży wizytę delegacja Komisji Weneckiej Rady Europy,  przybywająca do Polski na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych RP.

W odpowiedzi na wniosek polskiego rządu o wydanie opinii na temat zmian w prawodawstwie polskim, Komisja Wenecka zwróciła się do MSZ z prośbą o umożliwienie odbycia spotkania w Trybunale Konstytucyjnym. W skład delegacji wchodzić będzie Sekretarz Generalny i pięciu członków Komisji Weneckiej, którzy zostaną przyjęci w Trybunale Konstytucyjnym przez Prezesa, Wiceprezesa i sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

W skład delegacji mają wejść: przewodniczący Komisji Gianni Buquicchio, Christoph Grabenwarter (Austria), Jean-Claude Scholsem (Belgia), Kaarlo Tuori (Finlandia), Michael Frendo (Malta) oraz sekretarz delegacji Schnutz Durr.

 

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.