TKProkuratura Okręgowa o umorzeniu śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków w związku z zaniechaniem publikacji wyroku TK

Andrzej Rzepliński| Beata Kempa| Beata Szydło| Dziennik Ustaw| Jolanta Rusiniak| Prokuratura Okręgowa w Warszawie| Przemysław Nowak| RCL| Trybunał Konstytucyjny

włącz czytnik
Prokuratura Okręgowa o umorzeniu śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków w związku z zaniechaniem publikacji wyroku TK

W dniu dnia 7 stycznia 2016 r. prokurator z Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał  postanowienie o umorzeniu śledztwa o sygn. VI Ds 926/15 w sprawie:

1. niedopełnienia w okresie od dnia 3 grudnia 2015 r. do dnia 16 grudnia 2015 r., w Warszawie, przez funkcjonariuszy publicznych – Prezes Rady Ministrów oraz pracowników Rządowego Centrum Legislacji obowiązków, wynikających z art. 190 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych poprzez zaniechanie niezwłocznego ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zapadłego w dniu 3 grudnia 2015 r. w sprawie o sygnaturze K 34/15, czym działano na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk,

2. przekroczenia w dniu 10 grudnia 2015 r. w Warszawie, uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - Szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poprzez przesłanie pisma do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, kwestionującego ważność wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r., zapadłego w sprawie K 34/15 oraz wskazującego na niemożność ogłoszenia przedmiotowego orzeczenia w Dzienniku Ustaw, w sytuacji gdy w świetle obowiązujących przepisów Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie posiada uprawnień w toku procesu ogłaszania aktów normatywnych, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, czym działano na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk.

Śledztwo w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 14 grudnia 2015 r. z zawiadomienia osoby prywatnej. Łącznie w sprawie tej wpłynęło 10 zawiadomień.

W toku przeprowadzonego postępowania przygotowawczego uzyskano dokumenty z Rządowego Centrum Legislacji (dalej: RCL), z Biura Sekretarza Trybunału Konstytucyjnego oraz z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a nadto przesłuchano w charakterze świadków wiceprezesa RCL, Dyrektora Dzienników Urzędowych i Systemów Informacyjnych RCL oraz Sekretarz Rady Ministrów.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, iż wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. o sygn. K 34/15 przekazany został do Rządowego Centrum Legislacji w dniu 3 grudnia 2015 r. około godziny 14:50, w ślad za pismem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Poprzednia 1234 Następna

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.