TKRada Wydziału Prawa i Administracji UŚl żąda publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016

Czesław Martysz| K 47/15| Konstytucja| publikacja wyroku| Trybunał Konstytucyjny| WPiA UŚl

włącz czytnik
Rada Wydziału Prawa i Administracji UŚl żąda publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r [Od redakcji OK: uchwała zapadła miażdżącą większością głosów - 43 za, 2 przeciw, 5 wstrzymujących się)

§ 1
Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach żąda niezwłocznego opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r., sygn.

§2
1. Odmowa opublikowania tego wyroku stanowi rażące naruszenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która przepisem art. 190 ust. 2 zobowiązuje Prezesa Rady Ministrów do niezwłocznego publikowania przyjętych przez Trybunał Konstytucyjny
2. Odmowa opublikowania wydanego w dniu 9 marca 2016 r. orzeczenia spowoduje chaos w zakresie funkcjonowania państwa, w tym zwłaszcza organów wymiaru sprawiedliwości, zobowiązanych do respektowania określonego Konstytucją RP porządku prawnego.

§3
Rada Wydziału Prawa i Administracji wyraża głębokie przekonanie, że niezawiśli sędziowie i inne instytucje wymiaru sprawiedliwości będą kierować się postanowieniami Konstytucji i rozstrzygnięciami wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. oraz respektować wyroki Trybunału Konstytucyjnego, także wówczas, gdyby Prezes Rady Ministrów odmawiała wykonywania obowiązku wskazanego w art. 190 ust. 2 Konstytucji RP.

§4
Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wskazuje, iż odmowa opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego stanowi delikt konstytucyjny, za który osoby dopuszczające się naruszenia Konstytucji RP ponoszą odpowiedzialność

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

DZIEKAN
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego
prof. dr hab. Czesław Martysz

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.