TKTK: omówienie wyroku i uzasadnienia w sprawie ustawy o radiofonii i TV

Andrzej Rzepliński| KRRiTV| Marek Zubik| Rada Mediów Narodowych| Trybunał Konstytucyjny| ustawa o radiofonii i telewizji

włącz czytnik
TK: omówienie wyroku i uzasadnienia w sprawie ustawy o radiofonii i TV
13 grudnia 2016: STK M. Zubik czyta uzasadnienie wyroku. Foto: B. Cacko, ZP BTK

Niektóre przepisy ustawy z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, dotyczące pozbawienia KRRiT kompetencji koniecznych do realizacji przez ten organ funkcji „stania na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji”, są niezgodne z konstytucją – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

13 grudnia 2016 r. o godz. 9:30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich oraz grupy posłów na Sejm RP dotyczące ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

1) art. 1 pkt 1 ustawy z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji jest zgodny z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 54 ust. 1 konstytucji;

2) art. 1 pkt 2 lit. a ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 54 ust. 1 konstytucji;

3) art. 1 pkt 2 lit. b ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim w art. 27 ust. 3 ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji wyłącza udział Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w procedurze powoływania i odwoływania członków zarządu spółek publicznej radiofonii i telewizji, jest niezgodny z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 54 ust. 1 konstytucji;

4) art. 1 pkt 2 lit. c ustawy powołanej w punkcie 1:

a) w zakresie, w jakim uchyla art. 27 ust. 5 ustawy z 29 grudnia 1992 r. powołanej w punkcie 3, jest zgodny z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 54 ust. 1 konstytucji,

b) w zakresie, w jakim uchyla art. 27 ust. 6 ustawy z 29 grudnia 1992 r. powołanej w punkcie 3, jest niezgodny z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 54 ust. 1 konstytucji;

Poprzednia 1234 Następna

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.