TKTK: przepisy o wyborze prezesa i wiceprezesa Trybunału są zgodne z konstytucją, ale...

Andrzej Rzepliński| Grupa posłów| Kamila Gasiuk-Pihowicz| prezes TK| Prezydent RP| Stanisław Rymar| Trybunał Konstytucyjny| wiceprezes TK| Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK

włącz czytnik
TK: przepisy o wyborze prezesa i wiceprezesa Trybunału są zgodne z konstytucją, ale...
7 listopada 2016 - ogłoszenie wyroku o wyborze prezesa i wiceprezesa TK. Foto: B. Cacko, ZP BTK

Zakwestionowany przepis, w części obejmującej słowo „trzech”, nie narusza sam w sobie konstytucyjnych wymogów zapewnienia sprawności, rzetelności i efektywności procedury wyborczej. Dopiero korelacja liczby kandydatów przedstawionych Prezydentowi, liczby głosów przysługujących sędziom TK w trakcie wyboru kandydatów oraz zasad tego wyboru bezpośrednio wpływa na zakres kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK oraz możliwość wypełniania przez ten organ konstytucyjnych funkcji – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

7 listopada 2016 r. o godz. 12:30 Trybunał Konstytucyjny w składzie pięcioosobowym rozpoznał wniosek grupy Posłów na Sejm RP dotyczący zasad powołania prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

1) art. 16 ust. 1 ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym, w części obejmującej słowo „trzech”, jest zgodny z art. 194 ust. 2 w związku z art. 10, art. 173, art. 197 konstytucji  i z preambułą konstytucji;

2) art. 16 ust. 7 zdanie drugie ustawy powołanej w punkcie 1, rozumiany jako nieodnoszący się do podjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego uchwały w sprawie przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej nazwisk kandydatów na prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, jest zgodny z art. 194 ust. 2 w związku z art. 10, art. 173, art. 197 konstytucji i z preambułą konstytucji.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Ponadto Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Postanowienie zapadło jednomyślnie.

 

W związku z odmową uczestniczenia w rozprawie przez troje sędziów i wynikającą z tego niemożliwością wydania orzeczenia przez Trybunał w pełnym składzie (art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o TK z 2016 r.), a jednocześnie – z wynikającą z ustawowo określonego kalendarza wyborczego – koniecznością pilnego rozstrzygnięcia sprawy, Prezes TK wydał zarządzenie o jej rozpoznaniu na zasadach ogólnych w składzie pięcioosobowym (art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o TK z 2016 r.).

Poprzednia 1234 Następna

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.