TKUstawa o Trybunale: Nowy komunikat w sprawie K 34/15

włącz czytnik

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego,
w zakładce: Wokanda, w dokumentach sprawy K 34/15, opublikowane zostały:

- postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 30 listopada 2015 r. o udzielenie zabezpieczenia wnioskowi grupy posłów K 34/15 - poprzez zobowiązanie uczestnika postępowania – Sejmu RP do powstrzymania się od wszelkich działań zmierzających do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, do czasu rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny wniosku grupy posłów;

- postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 30 listopada 2015 r. o wyłączeniu sędziów TK Stanisława Biernata, Andrzeja Rzeplińskiego i Piotra Tulei z udziału w postępowaniu w sprawie o sygn. K 34/15;

- postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1 grudnia 2015 r. o zwróceniu się do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o rozpoznanie sprawy o sygn. K 34/15 w składzie pięciu sędziów Trybunału.

Postanowienia opublikowane zostały z pisemnymi uzasadnieniami.

Dokumenty w sprawie K 34/15

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.