TKApel 10 organizacji pozarządowych ws. zmian w uprawnieniach służb

włącz czytnik

HFPC razem z dziewięcioma organizacjami pozarządowymi przekazała list do posłanek i posłów w sprawie niepokojących zmian m.in. w ustawie o policji.

Organizacje alarmują, że projektowane zmiany prawa są niezgodne z Konstytucją oraz prawem UE. W projekcie ustawy nie ma m.in. wymogu uzyskania uprzedniej zgody sądu na wykorzystywanie danych telekomunikacyjnych i internetowych, a także brakuje konieczności poinformowania osób o prowadzeniu działań operacyjnych po zakończeniu inwigilacji. Niejasny jest też zakres pojęcia „dane internetowe”, które może obejmować nawet treść korespondencji elektronicznej. Organizacje apelują, aby zrezygnować z przepisów nadmiernie ingerujących w prawo do prywatności i wprowadzić realną kontrolę nad służbami.

Organizacje postulują wprowadzenie do projektu ustawy zmian, dzięki którym będzie on zgodny z Konstytucją i zapewni wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 r. dotyczącego zakresu uprawnień służb. „Postulujemy wprowadzenie silnej, niezależnej kontroli dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych” - czytamy w liście. W opinii organizacji korzystanie z danych telekomunikacyjnych powinno być ograniczone jedynie do wyjątkowych sytuacji i możliwe jedynie wówczas, gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo mogą być nieprzydatne.

Sygnatariusze listu uważają, że wprowadzenie do projektu powyższych zmian pozwoli wyważyć dwie fundamentalne wartości: prawo do ochrony prywatności i prawo do szybkiego dostępu do informacji przez organy ścigania w uzasadnionych przypadkach.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.