TKCBA typuje miejsca najbardziej zagrożone korupcją

CBA| informatyzacja| inwestycje infrastrukturalne| korupcja| profilaktyka antykorupcyjna| zagrożenie korupcją

włącz czytnik

Inwestycje infrastrukturalne, informatyzacja administracji, zakupy dla armii, ale także energetyka i ochrona środowiska - to obszary najbardziej w Polsce zagrożone korupcją - twierdzi w opracowanym właśnie raporcie.

Centralne Biuro Antykorupcyjne przygotowało kolejną publikację prewencyjno – edukacyjną pt. ,,Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce”. Jak podkreśla kierownictwo Biura, jest to pierwsza tego typu publikacja wydana w naszym kraju.
Autorzy - funkcjonariusze CBA - po raz pierwszy wskazali obszary, które z punktu widzenia interesów ekonomicznych Państwa w najbliższym czasie w sposób szczególny mogą być zagrożone wystąpieniem nieprawidłowości o charakterze korupcyjnym. Opracowanie powstało w wyniku prowadzonych analiz oraz w oparciu o doświadczenia spraw realizowanych przez Biuro. Źródło publikacji stanowiły także raporty i opracowania ponad 20 służb, organów i instytucji do których zwróciło się Biuro.

Publikacja wskazuje, że do obszarów najbardziej zagrożonych korupcją należą:
- infrastruktura,
- informatyzacja administracji publicznej,
- wykorzystywanie środków unijnych,
- służba zdrowia,
- sektor obronny,
- energetyka,
- ochrona środowiska,
- korupcja urzędnicza.

Jak napisano w komunikacie Biura, jest to kolejne z przedsięwzięć podejmowanych przez CBA w związku z profilaktyką antykorupcyjną mającą na celu ograniczenie tego zjawiska.

Opracowanie CBA przesłano już do prezydenta, premiera, posłów i senatorów, szefów służb oraz wybranych instytucji, organów centralnych i organizacji pozarządowych. Publikacja dostępna jest także na stronie www.cba.gov.pl.

Lex.pl

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.