TKCzy sędziowie są ograniczani przez władzę?

Konstytucja| Krajowa Rada Sądownictwa| sądownictwo

włącz czytnik
Czy sędziowie są ograniczani przez władzę?
Foto: sxc.hu

21 lutego 2012 roku w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa rozpoczęła się konferencja „Niezależność sądów i niezawisłość sędziów gwarancją praworządności i praw człowieka”, której celem jest dyskusja o niezbędnych reformach i coraz trudniejszej sytuacji polskiego sądownictwa.

Uczestnicy skupią swoją uwagę na relacjach między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, gdyż równowaga i niezależność władz w jej trójpodziale nie dla wszystkich znaczy to samo. Politycy wciąż bronią się przed spojrzeniem na władzę
sądowniczą jako na władzę niezależną i rządzącą się odrębnymi prawami – co gwarantuje Konstytucja RP. Często sądownictwo i sędziowie postrzegani są jako kolejna grupa zawodowa, a nie, jako istotny segment władzy konstytucyjnej. Świadczy o tym uchwalona niedawno ustawa okołobudżetowa, w której potraktowano sędziów jak „pracowników sfery budżetowej” i wypowiedź przedstawiciela rządu o konieczności ograniczenia czy nawet zniesienia „przywileju emerytalnego” sędziów, jakim dla członków władzy ustawodawczej i wykonawczej jest stan spoczynku. Ciekawe, czy władzy wykonawczej przyszłoby do głowy, aby bez konsultacji i uzgodnień postulować ograniczenie uprawnień parlamentarzystów, a więc przedstawicieli władzy ustawodawczej? - pytają organizatorzy.

Uczestnicy konferencji będą także rozmawiać o pozycji sędziego, która zależy w znacznym stopniu od stanu obowiązującego prawa. Ten zaś jest zły, a jego główne wady to nadmierna liczba uchwalanych przepisów, niski poziom legislacyjny oraz niestabilność.

Wciąż nie ma też spójnego modelu polskiego sądownictwa i dochodzenia do urzędu sędziego – jako korony kariery prawniczej. Stał się on koroną zawodu referendarza i asystenta.

Ze względu na wagę i pilność poruszanych tematów Krajowa Rada Sądownictwa zaprosiła do udziału w konferencji marszałka Sejmu, premiera i prezydenta RP.

lex.pl

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze


Konrad | 22-02-12 13:16
Rozumiem, że środowisko sędziowskie może mieć zastrzeżenia do tego, że władza sądownicza jest zbyt zależna od władzy ustawodawczej i wykonawczej w zakresie tworzenia prawa, finansowania, w tym ustalania wynagrodzeń, mianowania sędziów... Niewątpliwie dyskusja jest potrzebna.
Ale na pewno nie jest zależna jeżeli chodzi o przestrzeganie prawa i praw człowieka przy wyrokowaniu. Tu problemem jest niedoświadczenie, oportunizm (niejednokrotnie zwykłe tchórzostwo), brak empatii czy czasami brak poczucia zwykłej przyzwoitości. Szczególnie to widać przy stosowaniu tymczasowego aresztowania, na skalę niespotykaną w innych krajach UE. I dobrze by było, żeby to też było przedmiotem dyskusji, tym bardziej, że w tytule konferencji jest o prawach człowieka.