TKGMO u prezydenta

GMO| Prezydent

włącz czytnik
GMO u prezydenta

Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że sprawy związane z organizmami zmodyfikowanymi genetycznie (GMO) należy uregulować całościowo – w jednej ustawie. W ramach Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim odbyła się dyskusja pt. „Organizmy zmodyfikowane genetycznie. Konieczność czy wybór? Szansa czy zagrożenie?”.

- Zachęcam rząd, aby podjąć wyzwanie – na pewno trudne – debaty po to, aby można było całościowo uregulować kwestie związane z GMO w jednej ustawie, a nie ryzykować - przekonywał prezydent - umieszczania cząstkowych zapisów w różnych ustawach, bo to – jak powiedział - niekoniecznie będzie tworzyło logiczną i odpowiedzialną całość systemu prawnego, a na pewno mogą być źródłem dalej idących wątpliwości.

Prezydent podkreślił, że warto zmierzyć się z tym problemem, porozmawiać, spróbować określić ramy, granice, bariery w jednym rozwiązaniu ustawowym. Zaznaczył, że na temat GMO warto spokojnie rozmawiać, aby się wzajemnie przekonać. Choć - jak przyznał – zdaje sobie sprawę, że to dyskusja trudna i obciążona emocjami.
- Ważne jest, aby poprzez rozmowę wyjaśniać wątpliwości, rozwiewać obawy, a także próbować odejść od zideologizowania problemu genetycznie modyfikowanej żywności, pasz i innych towarów, ale ocenić je z punktu widzenia rzeczywistych zagrożeń, rzeczywistych nadziei i szans dla wielu obszarów polskiego życia gospodarczego – powiedział Bronisław Komorowski. - Chciałbym podjąć próbę zapraszając tu zwolenników i przeciwników GMO rozmowy mającej na celu rozładowanie emocji i zastąpienie ich konkretną wiedzą.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.