TKPasze GMO do 2017 roku

GMO| moratorium| PiS| Solidarna Polska

włącz czytnik

Sejm przyjął w głosowaniu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach. Projekt dotyczy zmiany art. 65 w zakresie terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego z 1 stycznia 2013 r. na 1 stycznia 2017 r.

Po burzliwej dyskusji i próbach odrzucenia tej ustawy w całości - Sejm w głosowaniu przyjął moratorium do 2017 roku. Przeciwko zmianie głosowały kluby PiS i Solidarnej Polski, za - koalicja i kluby lewicowe.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.