TKJanosikowe bez zmian

Dariusz Rosati| janosikowe| samorządy terytorialne| Sejm| Waldy Dzikowski

włącz czytnik

Posłowie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Finansów Publicznych odrzucili projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Finansów Publicznych poseł Waldy Dzikowski (PO) przypomniał, że prace nad dwoma projektami – obywatelskim i komisyjnym trwają od lutego. Oba projekty, jak dodał, różniły się w pewnych założeniach i szczegółach dotyczących zmiany systemu wpłat do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowego.

Mówimy o kwocie około 2,1 mld zł w systemie finansów komunalnych na wyrównywanie dochodów. Kwota podstawowa do wyrównywania dochodów, czyli subwencja wyrównawcza pozostała niezmieniona. Pewne ruchy finansowe mają wpływ w budżetach samorządów między 0,1 a 1,5 proc. O takiej skali problemu mówimy – powiedział Waldy Dzikowski prezentując sprawozdanie podkomisji.

Zapewniał, że gdyby projekt ustawy obowiązywał od 1 stycznia 2013, nie byłoby żadnej jednostki samorządu terytorialnego, która by traciła w stosunku do starej ustawy.

Dodał jednocześnie, że Komisja Infrastruktury negatywnie zaopiniowała podział części środków pochodzących z rezerwy subwencji przeznaczonej obecnie na dofinansowanie inwestycji drogowych i włączenie jej w system dochodów, a nie w konkurs.

Dariusz Rosati (PO), przewodniczący Komisji Finansów Publicznych podziękował podkomisji za pracę wykonaną nad przygotowaniem sprawozdania. Do rozpatrzenia poszczególnych artykułów przygotowanego projektu nowelizacji ustawy jednak nie doszło, ponieważ posłanka PO Monika Wielichowska zgłosiła wniosek o odrzucenie projektu, który został przez posłów przyjęty.

portalsamorządowy.pl

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.