TKKomisja kodyfikacyjna za utrzymaniem kar za znieważenie prezydenta

Andrzej Zoll| ETPC| Igor Dzialuk| Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego| znieważenie prezydenta

włącz czytnik
Komisja kodyfikacyjna za utrzymaniem kar za znieważenie prezydenta

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego jest przeciwna zniesieniu przestępstwa znieważenia Prezydenta - wynika z opinii tego zespołu działającego przy Ministrze Sprawiedliwości.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przedstawiła opinię w sprawie propozycji zmiany kodeksu karnego, przygotowanej przez Rządowe Centrum Legislacji, w której proponowano uchylenie art. 135 § 2 k.k. (przestępstwo znieważenia Prezydenta RP) oraz art. 226 § 3 k.k. (przestępstwo znieważenia lub poniżenia konstytucyjnego organu RP).

Opinię opracował Igor Dzialuk – członek Komisji Kodyfikacyjnej.

Zdaniem Komisji, „teza, jakoby potrzebę projektowanej regulacji można było wywieść ze „współczesnych poglądów na demokrację” nie wydaje się dostatecznie uzasadniona.” Komisja uznała również, że „przedłożony projekt nie uzasadnia dostatecznie celowości projektowanej zmiany, pomija dominującą wykładnię standardów w tym zakresie oraz proponuje rozwiązania nieadekwatne do zdiagnozowanego w orzecznictwie ETPC problemu.”

Przeciwnikiem takiej zmiany jest także przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej prof. Andrzej Zoll, którego opinię na ten temat można znależć w opublikowanej właśnie książce pt. Państwo prawa jeszcze w budowie.

- Ja opowiadam się za jego utrzymaniem. Prezydent ma być uosobieniem majestatu Rzeczypospolitej. A więc traktujmy tę funkcję poważnie. A jeśli tak, to należy się jej specjalne traktowanie. A tymczasem stosunek do ochrony tego urzędu przed znieważaniem zależy w Polsce od tego, czy pełni go „nasz”, czy „ich” człowiek, czyli zależy od optyki politycznej. Tak nie można. A więc na wszelki wypadek nie ruszałbym tego przepisu. Ta osoba powinna być wyjątkowo traktowana, bo to jest wyjątkowy urząd. Przecież premier już nie podlega takiej ochronie - stwierdza prof. Andrzej Zoll.
Lex.pl

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.