TKMAiC odpowiada na wystąpienie HFPC w sprawie PRISM

HFPC| Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji| ochrona danych osobowych| ochrona prywatności| PRISM| USA

włącz czytnik

21 sierpnia 2013 r. Helińska Fundacja Praw Człowieka otrzymała odpowiedź od Ministra Administracji i Cyfryzacji na wystąpienie HFPC, w którym pytano o działania podejmowane przez MAiC w związku z doniesieniami o istnieniu amerykańskiego programu PRISM.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji z zaniepokojeniem przyjęło informacje o istnieniu programu PRISM dostrzegając w jego istnieniu poważne zagrożenie dla wolności i praw polskich obywateli zagwarantowanych w Konstytucji RP.

W odpowiedzi, Ministerstwo zapewniło, że prowadzi szereg działań mających na celu jak najlepszą ochronę prywatności polskich obywateli m.in aktywnie uczestnicząc w pracach legislacyjnych dotyczących tego zagadnienia, prowadzonych obecnie na forum UE.

W celu wyjaśnienia skali i skutków programów masowego zbierania danych, w tym danych osobowych obywateli UE, przez amerykańskie agencje wywiadowcze, zdecydowano się na powołania Grupy Roboczej UE – USA ds. Ochrony Danych Osobowych, w której uczestniczy także przedstawiciel Polski.

Temat ochrony danych osobowych i prywatności polskich obywateli jest również tematem rozmów bilateralnych prowadzonych na linii Polska-USA. W rozmowach ze stroną amerykańską Ministerstwo podkreśla wagę, jaką Rząd RP przywiązuje do wysokiego stopnia ochrony prywatności obywateli.

Jedną z reakcji na program PRISM jest propozycja Komisji Europejskiej przeprowadzenia oceny funkcjonowania tzw. programu Safe Harbour, który umożliwia podmiotom amerykańskim działającym na europejskim rynku, które do niego przystąpią, przekazywanie danych osobowych do USA. W tym kontekście również Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozpoczęło przygotowanie raportu, którego celem jest dokonanie oceny funkcjonowania programu Safe Harbour pod kątem zapewnienia odpowiednich gwarancji ochrony danych osobowych.
HFPC

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.