TKNIK o billingach

ABW| billing| CBA| NIK| policja| pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych| SKW| Żandarmeria Wojskowa

włącz czytnik

Najwyższa Izba Kontroli uważa, że obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące pozyskiwania danych telekomunikacyjnych nie chronią dostatecznie praw i wolności obywatelskich przed nadmierną ingerencją państwa. W ocenie NIK uprawnienia służb specjalnych do pozyskiwania danych telekomunikacyjnych wymagają pilnego doprecyzowania, bo wykryte przez Izbę nieprawidłowości są niepokojące.

Kontrolerzy przeprowadzili audyt w Policji, CBA, ABW, SKW, SG, ŻW, Ministerstwie Finansów, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, wybranych sądach i prokuraturach. Informację o wynikach kontroli „billingowej” NIK przekazała już Trybunałowi Konstytucyjnemu na prośbę Prezesa Trybunału. Ustalenia, wnioski i opinie kontrolerów mogą być pomocne przy wydawaniu orzeczeń przez Trybunał.

Dzisiaj raport został wysłany do Sejmu.

NIK

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.