Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Andrzej Wróbel

Andrzej Wróbel

Andrzej Wróbel

Urodził się 18 lipca 1953 r. w Bodzechowie. W 1976 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1982 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, a w 1991 r. doktora habilitowanego. W 2002 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. W 1976 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UMCS. Od 1993 do 1994 r. prodziekan d/s Zaocznych Studiów Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

W latach 2004-2010 kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Rady Naukowej INP PAN (2009-2010).

Od 1994 do 2011 r. sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.

W latach 2003-2006 członek Rady Legislacyjnej IX kadencji. Od 2006 do 2008 r. przewodniczący Rady Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr dla Sądów Powszechnych i Prokuratury. Od 2005 r. wiceprzewodniczący Zespołu Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości. Pierwszy redaktor naczelny "Europejskiego Przeglądu Sądowego". Od 1 listopada 2012 r. redaktor naczelny "Państwa i Prawa". Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Od 1984 r. jest uczestnikiem polsko-niemieckiego Kolokwium Prawników Administratywistów.

Autor ponad 170 opracowań naukowych z dziedziny prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa europejskiego.

W maju 2011 r. został wybrany przez Sejm RP na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.