Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Urodziła się 14 lutego 1943 r. w Poznaniu. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1971 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych, a w 1982 r. habilitowała się na podstawie rozprawy "Problemy racjonalnego tworzenia prawa", nagrodzonej I nagrodą w konkursie redakcji "Państwa i Prawa". W 1995 r. uzyskała tytuł profesora.

Od ukończenia studiów pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od 1991 r. kieruje Katedrą Teorii i Filozofii Prawa (poprzednio Teorii Państwa i Prawa). Na Uniwersytecie pełniła też liczne funkcje, m.in. członka Senatu oraz prorektora. Dwukrotnie przygotowywała statut uniwersytetu oraz kierowała pracami Komisji Prawnej Senatu UAM. Od kilkunastu lat jest wykładowcą na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Prowadzi też wykłady na Podyplomowym Studium Legislacyjnym Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1980-1981 oraz w 1983 r., jako stypendystka Fundacji Aleksandra von Humboldta, przebywała na stażach badawczych na Uniwersytecie w Monachium i innych ośrodkach naukowych. Zapraszana była również wielokrotnie do wygłaszania wykładów na uniwersytetach zagranicznych m.in. w Wiedniu, Salzburgu, Monachium i Bochum.

Od końca 1988 r. do marca 2006 r. była nieprzerwanie członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, a w 1993 r. kierowała Zespołem ekspertów ds. prawa i legislacji przy Prezesie Rady Ministrów. W 1993 r. zorganizowała aplikację legislacyjną prowadzoną przez Kancelarię Rady Ministrów, a obecnie przez Rządowe Centrum Legislacji. Kierowała nią do 2010 roku. Jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2008-2011 była jego Przewodniczącą. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Legislacji i Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach teorii i filozofii prawa, polityki tworzenia prawa oraz techniki legislacyjnej, a także prawa konstytucyjnego. Jest autorką blisko 80 prac z tego zakresu, także podręczników akademickich. Została wyróżniona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz nagrodami Ministra i Medalem Edukacji Narodowej.

W maju 2010 r. została wybrana przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.