TKETPC przeciw ekstradycji chorego psychicznie dżihadysty z Wielkiej Brytanii do USA

Departament Sprawiedliwości| dżihad| ekstradycja| ETPC| Europejska konwencja Praw Człowieka| schizofrenia paranoidalna| USA| Wielka Brytania

włącz czytnik
ETPC przeciw ekstradycji  chorego psychicznie dżihadysty z Wielkiej Brytanii do USA

16 kwietnia Europejski Trybunał Praw człowieka orzekł, że ekstradycja z Wielkiej Brytanii do USA Haroona Aswata, chorego na schizofrenię paranoidalną powinna być wstrzymana, gdyż stanowiłaby pogwałcenie artykułu 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (zakazującego traktowania nieludzkiego lub poniżającego).

Haroon Aswat, przetrzymywany w brytyjskim szpitalu psychiatrycznym uważa, że przekazanie go do Stanów Zjednoczonych, gdzie mógłby być przetrzymywany (tymczasowo aresztowany) przez czas nieokreślony w warunkach nie pozwalających na kontynuowanie leczenia, mogłoby pogorszyć jego stan zdrowia.

Skarżący - Haroon Aswat – o nieznanej przynależności państwowej jest obecnie hospitalizowany w szpitalu psychiatrycznym w warunkach ścisłej izolacji w Broadmoor (Zjednoczone Królestwo). W Stanach Zjednoczonych został oskarżony o udział w organizacji przestępczej, której celem było założenie obozu treningowego dla terrorystów dżihadu. W 2005 roku zatrzymano go w Wielkiej Brytanii na wniosek władz amerykańskich, które zażądały ekstradycji. H. Aswat bezskutecznie zaskarżył wniosek o ekstradycję, a jego prośba o rozpatrzenie sprawy przez Izbę lordów została ostatecznie odrzucona w 2007 roku.

Haroon Aswat zapadł następnie na schizofrenię paranoidalną i w 2008 roku znalazł się w szpitalu psychiatrycznym. Ostatnie diagnozy psychiatrów postawione w 2011 i w 2012 roku uznają jego stan za stabilny i poddający się kontroli dzięki podawanym lekom antypsychocznym oraz terapii, której jest poddwany w szpitalu. Leczenie musi być kontynuowany, w przeciwnym razie stan chorego ulegnie pogorszeniu.

Skarżący uważa, że jego ekstradycja do USA kłóci się z artykułem 3 konwencji. Twierdzi zwłaszcza, że jego leczenie w szpitalu w Broadmoor ma zasadnicze znaczenie dla lego stanu zdrowia i bezpieczeństwa; w przypadku ekstradycji w warunkach tymczasowego aresztowania, które może trwać wiele lat, zostanie osadzony w ADX Florence (więzienie o wysokim stopniu bezpieczeństwa) i umieszczony w pojedynczej celi w warunkach izolacji, co mogłoby pogorszyć stan zdrowia psychicznego.

Skarga została złożona w ETPC 10 czerwca 2007 roku. W dwa dni później Trybunał zalecił władzom brytyjskim wstrzymanie tymczasowe ekstradycji H. Aswata do USA aż do nowego orzeczenia.

Poprzednia 12 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.