TKETS o dostępie do sieci kolejowej

Austria| ETS| Hiszpania| Komisja Europejska| linie kolejowe| Niemcy| transport kolejowy| użytkowanie sieci kolejowej| Węgry

włącz czytnik

Ponadto Trybunał orzekł, że takie kryterium alokacji jest dyskryminujące w zakresie, w jakim prowadzi do utrzymania przewagi tradycyjnych użytkowników i zablokowania dostępu do atrakcyjniejszych tras pociągów nowym przewoźnikom.

Sprawy C-555/10 Komisja przeciwko Austrii i C-556/10 Komisja przeciwko Niemcom

Trybunał oddalił skargi wniesione przez Komisję przeciwko Austrii i Niemcom Komisja podniosła, że dyrektywy nie umożliwiają państwom członkowskim włączenia niezależnego zarządcy w ramy spółki holdingowej , obejmującej również przedsiębiorstwa kolejowe,  chyba, że zostały przyjęte dodatkowe środki w celu zagwarantowania niezależności zarządzania.

Tymczasem, zdaniem Komisji, Austria i Niemcy nie przyjęły takich środków, w sytuacji gdy te dwa państwa włączyły ich zarządcę infrastruktury – odpowiednio ÖBB-Infrastruktur i Deutsche Bahn Netz – w ramy spółki holdingowej.

Trybunał oddalił jednak ten zarzut. Trybunał przypomniał, że aby móc wykonywać funkcje w zakresie pobierania opłat i alokacji, ÖBB-Infrastruktur i Deutsche Bahn Netz powinny być niezależne od ich odpowiednich spółek holdingowych pod względem prawnym, organizacyjnym w zakresie podejmowania decyzji. Okazuje się, że te dwie spółki posiadają odrębną osobowość prawną oraz własne organy i środki, odrębne od organów i środków ich odpowiednich spółek holdingowych.

Ponadto Trybunał stwierdził, że dodatkowe środki przywołane przez Komisję nie są wymienione we wspomnianych dyrektywach, co oznacza, że nie można wymagać od państw członkowskich ich przyjęcia.

ETS

Poprzednia 123 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.