TKFATCA i amerykański fiskus uderzą w polskie instytucje finansowe

Deloitte| FATCA| Ministerstwo Finansów| USA

włącz czytnik
FATCA i amerykański fiskus uderzą w polskie instytucje finansowe

Za pół roku wchodzą w życie przepisy amerykańskiej ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych, zwanej w skrócie FATCA. Wpłyną one niekorzystnie na instytucje finansowe na świecie, także w Polsce. Ministerstwo Finansów rozważa, jako jedną z opcji, możliwość zawarcia przez Polskę – co byłoby dla nas korzystne - umowy z USA dla celów FATCA.

Z informacji, które Ministerstwo Finansów uzyskało od strony amerykańskiej wynika, że do najistotniejszych założeń podejścia realizowanego w drodze umowy międzynarodowej należy zaliczyć:

Po pierwsze – wdrożenie przez zainteresowane państwa na swoim terytorium przepisów nakładających na instytucje finansowe obowiązek zbierania i przekazywania wymaganych informacji organom administracji;

Po drugie – przekazywanie przez instytucje finansowe informacji do administracji podatkowej swojego kraju i automatyczne przekazywanie tych informacji administracji USA, przez istniejące kanały wymiany informacji dla celów podatkowych;

Po trzecie – zobowiązanie się przez USA do przekazywania na zasadzie wzajemności, informacji o amerykańskich rachunkach bankowych obywateli państw–stron porozumienia.

Według Mariusza Każucha, zastępcy dyrektora departamentu polityki podatkowej w Ministerstwie Finansów wskazane podejście będzie się opierało o modelowe porozumienie, które zostanie przedstawione przez Departament Skarbu USA na początku drugiej połowy br., czyli w lipcu bądź sierpniu.

Trzeba też pamiętać, że przyjęcie uzgodnionych przez strony polską i amerykańską rozwiązań będzie się wiązało z dodatkowymi obowiązkami dla polskiej administracji podatkowej. W związku z tym Ministerstwo Finansów prowadzi już analizy dotyczące potencjalnych zmian organizacyjnych oraz przepisów prawa wewnętrznego, niezbędnych do wprowadzenia w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji o podpisaniu umowy.

- Taka decyzja uzależniona jest m.in. od wyniku przeprowadzanych analiz, terminu przedstawienia przez stronę amerykańską zapowiadanego modelowego porozumienia oraz jego treści – wylicza Mariusz Każuch.

Dlaczego amerykańskie prawo ma mieć wpływ na naszą rzeczywistość? Otóż dlatego, że za nieco ponad rok, bo od 1 lipca 2013 r., instytucje finansowe będą musiały być gotowe do podpisania umowy z amerykańskim fiskusem – IRS. Na jej podstawie skarbówka zza oceanu będzie dostawać szczegółowe raporty dotyczące aktywności amerykańskich podatników. Wszystko to w celu wzmocnienia kontroli nad podatnikami USA w zakresie ściągalności podatków z aktywów lokowanych poza granicami Stanów Zjednoczonych.

Poprzednia 1234 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.