TKTrybunał Sprawiedliwości UE (ETS) o orientacji seksualnej azylantów

azyl| ETS| Holandia| homoseksualizm| orientacja seksualna| polityka azylowa| Trybunał Sprawiedliwości UE

włącz czytnik
Trybunał Sprawiedliwości UE (ETS) o orientacji seksualnej azylantów
Sala rozpraw ETS

W wyroku z 2 grudnia Trybunał Sprawiedliwości UE wyjaśnił zasady, zgodnie z którymi organy krajowe mogą oceniać wiarygodność orientacji seksualnej osób ubiegających się o azyl.
Dyrektywy 2004/83 i 2005/85 ustanawiają, odpowiednio, minimalne normy dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich jako uchodźców oraz procedury badania wniosków o udzielenie azylu, precyzując prawa wnioskodawców1.

A, B, i C, będący obywatelami państw trzecich, złożyli wnioski o udzielenie azylu Niderlandach, powołując się na obawę przed prześladowaniem ze względu na ich homoseksualność. Wnioski te zostały jednak przez właściwe organy krajowe oddalone: w uzasadnieniu podano, że orientacja seksualna tych osób nie została wykazana.

Wszyscy trzej wnioskodawcy odwołali się od tych decyzji. Rozpoznająca sprawę Raad van State (rada stanu, Niderlandy) zastanawia się nad ewentualnymi granicami, jakie prawo Unii mogłoby zakreślać w odniesieniu do weryfikowania orientacji seksualnej osób ubiegających się o azyl. Uważa bowiem, ze sam fakt zadawania pytań osobie ubiegającej się o azyl może w określonym zakresie naruszać prawa gwarantowane Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.

W dzisiejszym wyroku Trybunał Sprawiedliwości zauważył na wstępie, że oświadczenia osoby ubiegającej się o azyl odnoszące się do jej orientacji seksualnej stanowią jedynie punkt wyjścia w procesie badania wniosku i mogą wymagać potwierdzenia.
Jednak szczegółowe zasady dokonywania przez właściwe organy oceny tych oświadczeń oraz dowodów przedstawianych na poparcie wniosków o udzielenie azylu powinny być zgodne z prawem Unii, a w szczególności z prawami podstawowymi gwarantowanymi w Karcie, takimi jak prawo do poszanowania godności człowieka oraz prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Ponadto ocena ta powinna być przeprowadzana w sposób indywidualny i z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i uwarunkowań osobistych wnioskodawcy (w tym czynników takich jak pochodzenie, płeć i wiek) w celu dokonania oceny, czy działania, których doświadczył lub na które mógł być narażony, mogą zostać uznane za prześladowanie lub poważną krzywdę.
W tym kontekście Trybunał udzielił następujących wskazówek odnośnie do szczegółowych zasad dokonywania oceny przez organy krajowe.

Po pierwsze, ocena wniosków o udzielenie statusu uchodźcy wyłącznie na podstawie stereotypowych pojęć kojarzonych z osobami homoseksualnymi nie pozwala na uwzględnienie przez te organy indywidualnej i osobistej sytuacji konkretnego wnioskodawcy. Niezdolność osoby ubiegającej się o azyl do udzielenia odpowiedzi na takie pytania nie stanowi sama w sobie wystarczającego powodu, by stwierdzić brak wiarygodności wnioskodawcy.

Poprzednia 123 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.