DebatyDebata w Fundacji Batorego: Referendum 6 września - sens zmian ustrojowych

Aleksander Smolar| finansowanie partii politycznych| Grażyna Kopińska| jednomandatowe okręgi wyborcze| Jerzy Stępień| OECD| Paweł Śpiewak| Piotr Kuczyński| Rada Europy| Radosław Markowski| Robert Gwiazdowski| Zdzisław Ilski

włącz czytnik

Robert Gwiazdowski zaczął od krótkiego podsumowania tematu: „Najlepszym uzasadnieniem tego, dlaczego partie nie powinny być finansowane z budżetu jest uzasadnienie, dlaczego powinny być finansowane“.

Dyskusja toczyła się głównie wokół problemu korupcji. Spierano się o to, czy finansowanie partii z budżetu państwa zapobiega korupcji, czy też jedynie - ewentualnie - nieznacznie ogranicza jej zasięg.

Grażyna Kopińska zauważyła, że „od momentu gdy wprowadzono finansowanie partii z budżetu pozyskiwanie funduszy na działalność jest bardziej przejrzyste.“ Jako główne niedociągnięcie wskazała problem z sensownym i przejrzystym wydawaniem pieniędzy: „Obywatele nie wiedzą i nie mają wpływu na to, na co są one wydawane”. Jako remedium proponuje m.in. publikowanie w internecie rachunków partii, tak by zwiększyć możliwość kontroli społecznej. W dyskusji przedreferendalnej pojawiły się pomysły finansowania partii: z odpisu od podatku oraz z darowizn i składek. Oba oceniła jako nierealistyczne - tylko 21% polskich obywateli wyraża chęć wspierania partii.

Marcin Walecki zaznaczył, że wsparcie partii z budżetu państwa jest systemem funkcjonującym w niemalże wszystkich krajach Unii Europejskiej (z wyjątkiem Malty) oraz zalecanym przez organizacje międzynarodowe: OECD, Rada Europy, GRECO czy Bank Światowy. Odpowiadając zaś na zarzut, że obecny system petryfikuje scenę polityczną, ograniczając szanse mniejszym czy nowym ugrupowaniom oraz sprzyja oligarchizacji partii, zaproponował poprawę tego systemu poprzez otwarcie go także dla mniejszych inicjatyw, np. obniżając próg uzyskanego poparcia w wyborach, od którego przyznaje się subwencję.

Sesja 3 „Prawo podatkowe - kto ma mieć ostateczną rację?"

Podczas ostatniej sesji rozmawiano o rozstrzyganiu sporów podatkowych na korzyść podatnika. W dyskusji uczestniczyli: dr hab. Antoni Bojańczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Stanisław Kluza - były wiceminister finansów, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej, Wojciech Kostrzewa - ekonomista, prezes zarządu i dyrektor generalny grupy ITI, Piotr Kuczyński - inwestor giełdowy i analityk oraz była wiceminister finansów, ekonomistka dr Irena Ożóg.

Debaty

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.