DebatyGłosowanie korespondencyjne powinno być wyłączone z najbliższych wyborów samorządowych

głosowanie korespondencyjne| Kodeks Wyborczy| obwodowa komisja wyborcza| organizacja wyborów| Rymarz| wójt| wybory samorządowe

włącz czytnik
Głosowanie korespondencyjne powinno być wyłączone z najbliższych wyborów samorządowych

Uregulowania kodeksu wyborczego dotyczące głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych mogą spowodować spore zamieszanie w przypadku wyborów samorządowych, w tym szczególnie wyborów do rad gminnych. Wydaje się, że do czasu umożliwienia każdej obwodowej komisji wyborczej przyjmowania głosów oddanych korespondencyjnie, jedynym rozwiązaniem jest zmiana Kodeksu wyborczego i wyłączenie głosowania korespondencyjnego w najbliższych wyborach samorządowych.

Uregulowania w rozdziale 7a działu I ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94 z późn. zm.) [kodeks wyborczy] dotyczące głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych mogą spowodować spore zamieszanie w przypadku wyborów samorządowych, w tym szczególnie wyborów do rad gminnych.

Zgodnie z tymi przepisami wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. z 201 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) może głosować korespondencyjnie. Informację o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych do wiadomości publicznej podaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) [wójt] w obwieszczeniu, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, w którym informuje m.in. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla danych wyborów oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (art. 61a).

Przypomnijmy, przywilejem możliwości głosowania korespondencyjnego cieszyli się dotychczas - zgodnie z rozdziałem 8 Działu I Kodeksu wyborczego - wyborcy, którzy głosowali w obwodach głosowania utworzonych za granicą („na szczęście” obwody te nie są tworzone w przypadku wyborów samorządowych). „Zaskakującą regulacją” (§ 2 art. 61a) Kodeks wyborczy odebrał ten przywilej przebywającym za granicą wyborcom niepełnosprawnym. Innymi słowy wyborca pozostający w czasie wyborów za granicą może głosować w obwodzie głosowania utworzonym za granicą korespondencyjnie tylko w przypadku, jeżeli jest pełnosprawny (czyli zdrowy). Mimo iż powstała w ten sposób norma prawna nie wyrządza szkody (po prostu każdy wyborca, który głosuje w obwodzie utworzonym za granicą może uczynić to korespondencyjnie bez potrzeby legitymowania się poziomem swojej sprawności) została sformułowana wyjątkowo niezręcznie. Ewidentny lapsus prawny wymaga korekty.

Poprzednia 12 Następna

Debaty

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.