PaństwoDostęp do akt postępowania przygotowawczego

prawa człowieka| tymczasowe aresztowanie

włącz czytnik

 

kontrolując postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania sąd powinien badać, czy odmowa dostępu do akt śledztwa nie narusza fundamentalnego prawa osoby tymczasowo aresztowanej do realnej możliwości kontroli zasadności pozbawienia wolności.

 

Sąd zastrzegł jednak, że na podstawie racjonalnych przesłanej możliwa jest całkowita odmowa wglądu w akta.

Również Sąd Najwyższy wypowiedział się w postępowaniu z 11.3.2008 r., w którym - wskazując na realność prawa do obrony - stwierdził, że

 


prokurator wnosząc o zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania powinien zagwarantować podejrzanemu lub jego obrońcy zapoznanie się przynajmniej z tą częścią akt postępowania przygotowawczego, która zawiera materiały mające uzasadniać wniosek. (WZ 9/08, OSNKW 2008, Nr 7, poz. 55)

 

Do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zwraca się coraz więcej osób wskazujących na problem odmowy dostępu do akt postępowania przygotowawczego, zawierających materiały będące podstawą wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Takie sytuacje mogą naruszać zasady równości oraz zasady kontradyktoryjności w postępowaniu karnym. Fundacja wystąpiła z wnioskiem do Prokuratora Generalnego  z prośbą o zbadanie tego problemu.

W świetle obowiązujących przepisów prokurator może odmówić wglądu do części akt zawierającej dowody wskazane we wniosku o zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania na podstawie katalogu przyczyn odmowy, który jest otwarty. Katalog ten został wprowadzony do Kodeksu postępowania karnego w następstwie wspomnianego wyroku Trybunału Konstytucyjnego gdzie uznano za sprzeczne z Konstytucją uregulowanie umożliwiające dowolną interpretację okoliczności decydujących o udostępnieniu podejrzanemu i jego obrońcy akt postępowania przygotowawczego uzasadniających wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. W ocenie Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka ów katalog nie przyczynił się w praktyce do polepszenia sytuacji podejrzanych.

Również orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazuje, że gwarancja dostępu nawet do części akt postępowania przygotowawczego jest dla podejrzanego jak i jego obrońcy elementem rzetelnej procedury kontroli stosowania tymczasowego aresztowania. Dostęp do tych informacji jest istotny dla oceny zasadności oraz legalności zastosowania tymczasowego aresztowania.

Poprzednia 12 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.