PaństwoSA: można Chomikuj.pl nazywać pirackim portalem

administrator portalu| Chomikuj.pl| e-commerce| interes społeczny| kopiowanie| Piotr Truszkowski| Polska Izba Książki| prawa autorskie

włącz czytnik
SA: można Chomikuj.pl nazywać pirackim portalem

Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok zezwalający wydawcom na określanie portalu Chomikuj.pl stosującym praktyki pirackie. Przy okazji sąd zdefiniował obowiązki tego typu portalu w odniesieniu do praw autorskich.

Jak poinformowała Polska Izba Książki, Sąd Apelacyjny w Warszawie 23 maja br. utrzymał w mocy wyrok oddalający powództwo o naruszenie dóbr osobistych kolejnych administratorów portalu chomikuj.pl, tj. FS File Solutions i Piotra Truszkowskiego przez Polską Izbę Książki. Sąd Apelacyjny uznał, że zamieszczenie w komunikacie na stronie internetowej Izby informacji dotyczącej pozwu grupowego, stwierdzającej, że chomikuj.pl stosuje praktyki pirackie i nielegalnie publikuje utwory objęte ochroną prawa autorskiego nie narusza dóbr osobistych administratorów tego portalu.

Zarabiają na ułatwianiu kopiowania plików

Przedstawiając ustnie motywy rozstrzygnięcia sąd wyjaśnił, że złożenie pozwu mieści się w zakresie uprawnień każdego podmiotu, a kwestionowana wypowiedź wyjaśnia przyczyny, dla których pozew grupowy miał być złożony. Sąd zwrócił uwagę na odrębność dóbr osobistych administratora od opinii o portalu internetowym. Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie ulega wątpliwości, że na chomikuj.pl dostępne są nielegalne kopie utworów. Fakt ten przyznawał również FS File Solutions w toku postępowania.
Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia Sądu Okręgowego, że serwis chomikuj.pl stosuje system zachęt do zamieszczania na kontach „chomików” popularnych plików, które chętnie pobierane są przez innych użytkowników, a także dostarcza narzędzi umożliwiających szybkie kopiowanie plików i pobiera opłaty.

Historia sporu

23 kwietnia 2012 roku cypryjska spółka FS File Solutions, będąca administratorem chomikuj.pl, złożyła pozew przeciwko Polskiej Izbie Książki o naruszenie dóbr osobistych. Na stronie internetowej Polskiej Izby Książki został zamieszczony komunikat o zamiarze wystąpienia z pozwem grupowym przeciwko chomikuj.pl, ponieważ chomikuj.pl stosuje praktyki pirackie i nielegalnie publikuje utwory objęte ochroną prawa autorskiego.

FS File Solutions domagała się nakazania Polskiej Izbie Książki usunięcia tego sformułowania ze strony internetowej oraz opublikowania przeprosin. W toku procesu do sprawy przystąpił Piotr Truszkowski, poprzedni administrator chomikuj.pl, z analogicznymi żądaniami.

Wydawcy działali w interesie społecznym

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo w całości. Zdaniem Sądu Okręgowego, wypowiedź zamieszczona na stronie Polskiej Izby Książki naruszyła dobra osobiste administratorów chomikuj.pl, ale wyłączona jest bezprawność takiego naruszenia, ponieważ Polska Izby Książki działała w interesie społecznym, a portal chomikuj.pl nie korzysta z wyłączenia odpowiedzialności za treści umieszczane na portalu chomikuj.pl, ponieważ nie jest tzw. biernym hostingodawcą.

Poprzednia 12 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.