PaństwoSN: uwzględniona kasacja w sprawie Pieńkowska i Czarnecki vs. Pudelek i Lansik

hejting| Jolanta Pieńkowska| kasacja| Lansik.pl| Leszek Czarnecki| naruszenie dóbr osobistych| ochrona czci| Pudelek.pl| SN

włącz czytnik

Uchylenie w powodu błędó proceduralnych

Sąd Najwyższy w wyroku z 12 września br. uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w całości, nie przesądzając, kto w tej sprawie ma rację i przekazał do ponownego rozpatrzenia. Powodem były względy proceduralne. Okazało się bowiem, że sąd nie ocenił zebranego materiału dowodowego i nie poczynił własnych ustaleń. Co więcej istnieje rozbieżność miedzy sentencją wyroki II instancji a ustaleniami co do naruszenia czci powodów. Sąd Apelacyjny także nie wypowiedział się co do zależności między wpisami internautów a ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Sygnatura akt I CSK 542/13, wyrok z 12 września 2014 r.
Lex.pl

Poprzednia 12 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.