PaństwoZwiązkowcy prokuratury: Seremet chce za dużo władzy

Andrzej Seremet| Krajowa Rada Prokuratury| Ministerstwo Sprawiedliwości| Prezes Rady Ministrów| Prokurator Generalny| wiązek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

włącz czytnik
Związkowcy prokuratury: Seremet chce za dużo władzy
Foto: Kancelaria Prezydenta RP

Prokurator generalny Andrzej Seremet prosi premiera o zwiększenie w nowej ustawie jego uprawnień. Związkowcy z prokuratury protestują przeciwko temu. Według nich są to propozycje wymierzone w elementarne gwarancje niezależności.

Andrzej Seremet tłumaczy w swoim liście, jakich dodatkowych uprawnień potrzebuje, aby mógł szybko i skutecznie reagować na wadliwe czy bezprawne działania prokuratorów. - Moje postulaty zmierzają do zapewnienia sprawnego działania prokuratury, co wymaga odpowiedniego wzmocnienia pozycji ustrojowej prokuratora generalnego i jego zastępców – czytamy w piśmie Andrzeja Seremeta do premiera.

Prokurator generalny wnioskuje m.in. o to, by prokuratorzy przełożeni nie tylko – jak proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości – mogli zlecać przeprowadzenie czynności dowodowych i wskazywać termin ich wykonania, lecz także zakazywać przeprowadzania czynności bezprawnej lub sprzecznej z celami śledztwa. Chodzi np. o możliwość zablokowania niezasadnych przesłuchań, przeszukań czy zatrzymań.

Tymczasem Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP protestuje przeciwko tym zabiegom.

Rada Główna związku zwróciła się z apelem do Andrzeja Seremeta o poszanowanie niezależności prokuratorów oraz prokuratury w związku z jego wystąpieniem do Prezesa Rady Ministrów z propozycjami korekt w ustawie Prawo o prokuraturze, „które w naszej ocenie wymierzone są w elementarne gwarancje niezależności”.

- Na szczególną dezaprobatę środowiska prokuratorskiego zasługuje fakt, iż to Prokurator Generalny, który winien być pierwszym strażnikiem niezależności formułuję propozycje, stanowiące w istocie zagrożenie dla niezależności prokuratorów prowadzących postępowania przygotowawcze. Jest to tym bardziej niepokojące, że autorem tych propozycji jest były sędzia, a zatem osoba dla której poszanowanie gwarancji niezależności winno pozostawać najwyższym priorytetem. W ocenie prokuratorów skupionych wokół największej organizacji przedstawicielskiej działającej w prokuraturze powszechnej, skuteczne zwalczanie przestępczości wymaga rozbudowywania gwarancji niezależności, a nie jak to czyni Prokurator Generalny ich eliminowania lub wręcz zwracania się do polityków o ich istotną redukcję” – wskazała w apelu Rada Główna Związku.

Kierownictwo Związku zwróciło się w przyjętej w końcu ubiegłego tygodnia uchwale do prokuratora generalnego o zrewidowanie szkodliwych – zdaniem związkowców - dla niezależności prokuratorów i prokuratury propozycji oraz zaapelował o to, ażeby pierwszy po wyodrębnieniu prokuratury ze struktur Ministerstwa Sprawiedliwości prokurator generalny, zgodnie z oczekiwaniami prokuratorów, stał się „pierwszym strażnikiem niezależności.”

- Tylko bowiem całkowicie niezależna i apolityczna prokuratura jest w stanie skutecznie stać na straży praworządności, a w szczególności czuwać nad bezpieczeństwem Państwa i Obywateli – czytamy w uchwale.

Rada Główna zwróciła się również do Krajowej Rady Prokuratury o pilne ustosunkowane się do propozycji prokuratora generalnego na najbliższym posiedzeniu, które rozpoczyna się 17 lutego 2014 r.
Lex.pl

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.