ŚwiatŚledzenie środków finansowych należących do terrorystów: prywatność obywateli pod ochroną

Breivik| Cecilia Malmström| Europol| terroryzm| TFTP

włącz czytnik
Śledzenie środków finansowych należących do terrorystów: prywatność obywateli pod ochroną

W ponad dwa lata od wejścia w życie programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (TFTP), program i przewidziane w nim zabezpieczenia działają prawidłowo. Tak wynika z drugiego przeglądu wdrażania programu przeprowadzonego przez UE i USA w dniach 1 lutego 2011 r. – 30 września 2012 r.

 

Z zadowoleniem przyjęłam ocenę; daje ona kompleksowy i realistyczny obraz działania systemu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów. Prowadzenie takich regularnych przeglądów gwarantuje, że prywatność i dane obywateli UE są odpowiednio chronione. Budowanie zaufania do systemu, który zwiększa nasze bezpieczeństwo, ma kluczowe znaczenie”, powiedziała komisarz do spraw wewnętrznych Cecilia Malmström.

 

Komisja przedstawiła dziś sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w celu omówienia jego głównych wniosków.

Przegląd potwierdził wyraźną wartość dodaną programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów w zapobieganiu terroryzmowi i w walce z nim. Coraz bardziej korzysta z niego także Unia Europejska. Program jest też w dalszym ciągu dobrze chroniony i zarządzany na podstawie zestawu skutecznych zabezpieczeń.

Wyjątkowo uderzającym przykładem podanym w przeglądzie jest sprawa Breivika w Norwegii. Dzięki informacjom z programu TFTP norwescy i europejscy śledczy, w tym Europol, w kilka godzin zidentyfikowali kanały, których Breivik użył do gromadzenia i przesuwania funduszy wykorzystanych do przygotowania brutalnych ataków. Ponadto, w oparciu o dane TFTP zgromadzone w sprawie Breivika, władze Finlandii aresztowały osobę przygotowującą podobny atak terrorystyczny zanim zdążyła ona wcielić swoje plany w życie. W sprawozdaniu zwrócono też uwagę na inne sprawy, w których najważniejsze wskazówki pochodziły z programu TFTP.

Zalecenia przedstawione w pierwszym sprawozdaniu z 2011 r. w znacznym stopniu zrealizowano i w ten sposób poprawiono wdrażanie umowy. Wprowadzono wiele ulepszeń, przede wszystkim w zakresie weryfikacji i dozoru – wzmocniono m.in. zespół zajmujący się nadzorem. Momentami zmiany te przekraczają wręcz wymagania umowy.

Jednak jak zauważył zespół zajmujący się przeglądem z ramienia UE, ciągłego monitorowania wymaga trwający proces usuwania danych starszych niż 5 lat (art. 6). Komisja zajmie się tą kwestią we wspólnym sprawozdaniu oceniającym wartość danych dostarczonych w ramach programu TFTP w walce z terroryzmem, który ma zostać opublikowany w 2013 r.

We współpracy z przedstawicielami USA, w drugim sprawozdaniu przeanalizowano znacznie dłuższy okres obowiązywania umowy (20 miesięcy). Pozwoliło to na dokładniejsze przyjrzenie się działaniu programu. W skład zespołu zajmującego się przeglądem z ramienia UE wchodzili trzej pracownicy Komisji, dwaj eksperci ds. ochrony danych oraz ekspert sądowy z Eurojust.

Umowa o programie śledzenia środków finansowych należących do terrorystów, zawarta pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, weszła w życie dnia 1 sierpnia 2010 r.

Dotyczy przekazywania i przetwarzania danych do celów związanych z identyfikacją, śledzeniem i ściganiem terrorystów i ich sieci. Umowa zawiera gwarancje zapewniające ochronę danych obywateli UE i przewiduje regularne przeglądy „zabezpieczeń, kontroli i wzajemności postanowień”.

Zgodnie z art. 13 pierwszy wspólny przegląd odbył się na początku 2011 r. Kolejny wspólny przegląd programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów odbędzie się w 2014 r.

Europa.eu

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.