TKAmber Gold: nie ma postępowania "w sprawie sędziego"

Amber Gold| Iustitia| KRS| Minister Sprawiedliwości

włącz czytnik

W związku z opublikowanymi w mediach informacjami, że "jest postępowanie ws. sędziego (bądź wobec sędziego), który zajmował się sprawą Marcina P."  informuję, że z podanej informacji wynika, iż toczy się postępowanie wyjaśniające. Jak sama nazwa sugeruje, postępowanie to ma dopiero wyjaśnić czy doszło do uchybień uzasadniających ewentualne wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Nazywanie tego postępowania postępowaniem "w sprawie sędziego" jest mylące dla opinii publicznej i sugeruje, że stwierdzono popełnienie uchybień, tymczasem na tym etapie okoliczność ta nie jest jeszcze ustalona, gdyż postępowanie wyjaśniające ma to dopiero ustalić.

O postępowaniu tym mówi art. 114 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych:

Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynności dyscyplinarne na żądanie Ministra Sprawiedliwości, prezesa sądu apelacyjnego lub okręgowego oraz kolegium sądu apelacyjnego lub okręgowego, Krajowej Rady Sądownictwa, a także z własnej inicjatywy, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia znamion przewinienia, a także złożeniu wyjaśnień przez sędziego, chyba że złożenie tych wyjaśnień nie jest możliwe.

Rzecznik prasowy SSP "Iustitia"
Bartłomiej Przymusiński

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.