TKRosja: Sąd Konstytucyjny dopuścił opuszczenie frakcji w parlamentach regionalnych

Rosja| Sąd Konstytucyjny FR

włącz czytnik
Rosja: Sąd Konstytucyjny dopuścił opuszczenie frakcji w parlamentach regionalnych
Posiedzenie Sądu Konstytucyjnego FR

W 2009 roku Tamara Romanowa, deputowana do Rady Republiki Czuwaszji opuściła klub Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, z której listy została wybrana 2 lata wcześniej. Parlament uznał, że jej mandat wygasł, potwierdziły to sądy republikańskie, a także Sąd Najwyższy FR, który odrzucił kasację posłanki. Podstawą tych decyzji był artykuł Federalnej ustawy o wyborach powszechnych, który postanawia, że deputowany regionalnego parlamentu, wybrany z listy partyjnej, nie ma prawa opuścić swojego klubu i musi w nim pozostać do końca kadencji. Artykuł ustawy został przez Tamarę Romanową zaskarżony do Sądu Konstytucyjnego. Skarga odwoływała się do "konstytucyjnej zasadzie podmiotowości narodu", a nie partii politycznej. Według skarżącej wyborca oddaje głos nie tylko na ideologię jakiejś partii, ale i na konkretną osobę. Zaskarżona ustawa nie bierze pod uwagę motywów, jakimi kieruje się wyborca. Tym samym norma narusza prawa i deputowanego, i wyborcy.
Według Sądu Konstytucyjnego FR "niezależność deputowanego wynika z samej istoty parlamentu w demokratycznym, konstytucyjnym państwie". "Zgodnie z zasadą wolnego mandatu deputowany nie może być związany jakimikolwiek instrukcjami, lecz musi reprezentować interesy całego społeczeństwa". Dlatego, m. in. "dopuszczalna jest możliwość opuszczenia frakcji jednej partii", ale bez możliwości wstąpienia do innej. Według SK FR "obywatelka Romanowa ma prawo do ponownego rozstrzygnięcia jej sprawy".

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.