TKSenacki projekt nowelizacji prawa prasowego w Sejmie

prawo prasowe| Sejm| Senat| Trybunał Konstytucyjny

włącz czytnik
Senacki projekt nowelizacji prawa prasowego w Sejmie

Podstawą dalszych prac parlamentarnych nad nowelizacją prawa prasowego, dotyczącą  braku rejestracji czasopism, będzie projekt senacki. Zadecydowały tak sejmowe komisje: Kultury i Środków Przekazu oraz Ustawodawcza.

Senacka nowelizacja prawa prasowego wynika z obowiązku wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2011 r. Trybunał orzekł, że karanie grzywną lub ograniczeniem wolności za brak rejestracji czasopism drukowanych jest niekonstytucyjne, albowiem sankcja karna jest zbyt surowa i nieproporcjonalna. Za zgodną z konstytucją uznał natomiast  obowiązkową rejestrację czasopism przez sąd. Zdaniem TK,  ustawodawca może ten obowiązek zabezpieczyć sankcją, ale nie karną, ponieważ nie jest ona konieczna. Trybunał Konstytucyjny uznał tym samym zasadność jednego zarzutu skargi Wojciecha Skrzypczyka, którego oskarżono o wydawanie pisma bez rejestracji. Jego proces umorzono przy uznaniu winy, w wyniku czego stracił mandat radnego Chojny w woj. zachodniopomorskim. Trybunał zasygnalizował jednocześnie, że prawo prasowe z 1984 r. nie jest dostosowane do obecnych czasów.

Na posiedzeniu podkomisji zaprezentowano dwa projekty nowelizacji prawa prasowego - projekt przygotowany przez senacką Komisję Ustawodawczą i projekt przygotowany przez sejmową Komisję Ustawodawczą. Oba przewidują jedynie grzywnę za wydawanie czasopisma bez rejestracji. Tym samym zmieniona zostanie kwalifikacja prawna czynu - niedopełnienie rejestracji nie będzie już występkiem zagrożonym grzywną lub karą ograniczenia wolności, lecz jedynie wykroczeniem, za które sąd będzie mógł wymierzyć karę grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Nie będzie więc podlegać kodeksowi karnemu, lecz kodeksowi wykroczeń.

Projekt przygotowany przez senacką Komisję Ustawodawczą został uznany za bardziej komplementarny i za lepiej opracowany legislacyjnie. Uzyskał też pozytywną opinię przedstawicieli resortów sprawiedliwości oraz ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego, jak również Izby Wydawców Prasy.

Dział prasowy Senatu
Senat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.