PaństwoPrawo prasowe: Senat przedstawia swój projekt, PSL - swój

autoryzacja| prawo prasowe| PSL| Senat

włącz czytnik
Prawo prasowe: Senat przedstawia swój projekt, PSL - swój
Foto: sxc.hu

30 kwietnia 2012 r. zakończyły się w Senacie konsultacje społeczne nad nowelizacją prawa prasowego. 8 maja na posiedzeniu senackich komisji: Ustawodawczej, Kultury i Środków Przekazu, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji odbędzie się pierwsze czytanie  projektu  nowelizacji po konsultacjach. Następnie senackie komisje zaproszą do Senatu wszystkich zainteresowanych na spotkanie o charakterze publicznych konsultacji do wyrażenia swoich opinii na temat projektu ustawy.

Celem senackiej nowelizacji jest wykonanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących prawa prasowego w zakresie prawa do sprostowania i odpowiedzi  (sygn. akt P 2/03 oraz K 41/07).

W ramach konsultacji swoje opinie nadesłały do Senatu: Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Izba Wydawców Prasy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Minister Sprawiedliwości, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Związek Firm Public Relations, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Przeczytać je można na internetowej stronie Senatu.

Tymczasem Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowało własne, autorskie rozwiązanie. Nowe zasady dotyczące autoryzacji, doprecyzowanie definicji sprostowania oraz skrócenie terminu jego publikacji - to niektóre z zapisów projektu noweli Prawa prasowego przygotowanego przez PSL. Zanim projekt trafi do Sejmu, ma być skonsultowany z mediami.

Projekt wprowadza ponadto zmiany w definicjach prasy i dziennikarza, uwzględniając m.in. rozwój mediów elektronicznych, a także usuwa z Prawa prasowego archaiczne zapisy odwołujące się np. do konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Ludowcy zmienili w swoim projekcie definicję prasy, usuwając z niej m.in. przekazy teleksowe, kroniki filmowe, a także tele- i radiowęzły zakładowe. Do prasy - obok dzienników i czasopism, serwisów agencyjnych, biuletynów oraz programów radiowych i telewizyjnych - zaliczone zostały także "istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazu, w tym środki komunikacji elektronicznej, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania".

"Prasa obejmuje również poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską" - czytamy w projekcie. Wnioskodawcy podkreślają, że zgodnie z nowymi definicjami tytułem prasowym są również dzienniki i czasopisma ukazujące się jedynie w formie przekazu internetowego.

Poprzednia 123 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.