TKW Senacie o notariacie

deregulacja zawodów| Krajowa Rada Notarialna| Marek Kolasiński| notariat| Peter L. Murray| Piotr Zientarski| Rolf Stuerner| Senat

włącz czytnik
W Senacie o notariacie

14 grudnia 2012 r. w Senacie odbyła się konferencja "Rola notariatu w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami z perspektywy prawa wybranych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych", zorganizowana przez Komisję Ustawodawczą we współpracy z Krajową Radą Notarialną. Jej celem była wymiana doświadczeń notariuszy w skutecznym zapewnieniu bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami.

W konferencji udział wziął senator Piotr Zientarski, przewodniczący Komisji Ustawodawczej, senatorowie z Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, oraz Marek Kolasiński, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej, i przedstawiciele izb notarialnych z całego kraju.

Profesor Rolf Stuerner z Uniwersytetu we Freiburgu, emerytowany sędzia sądu apelacyjnego, który od przeszło 30 lat zajmuje się notariatem, wygłosił wykład na temat efektywności i uczciwości w obrocie nieruchomościami na przykładzie doświadczeń niemieckich. Według niego, notariat niemiecki stanowi istotne ogniwo niemieckiego systemu zapewniającego bezpieczeństwo obrotu prawnego. Uważa on, że koncepcja prewencyjnego sprawowania prawa wymaga istnienia korpusu specjalnych urzędników do sporządzania dokumentów, co zapobiega  kosztownym i czasochłonnym sporom prawnym. Profesor Stuerner podkreślił, że w Niemczech, zwłaszcza w małych miejscowościach,  notariusze są „twarzą prawa”, nie tylko tworzą dokumenty, ale zajmują się też szeroko pojętym poradnictwem prawnym. Zwrócił on uwagę na nieodzowną neutralność i niezależność tego zawodu, a także na odpowiedzialność materialną (przykładowo samorząd notarialny tworzy specjalne fundusze, które pokrywają ewentualne szkody nieobjęte ubezpieczeniem) i na regulacje przeciwdziałające ewentualnym nadużyciom. Mówiąc o niemieckim rejestrze nieruchomości, Rolf Stuerner  podkreślił, że jest to „system prosty i perfekcyjny”.

Zdaniem profesora z Uniwersytetu we Freiburgu, przyszłość notariatu w Europie jest niepewna, albowiem Komisja Europejska bardzo krytycznie patrzy na jego rolę i uważa, że powinien on być jedynie prywatnym usługodawcą. Zarówno Komisja, jak i Europejski Trybunał Sprawiedliwości wykorzystują poszerzoną definicję wolności prawie bez barier, lansowaną przez wpływowe grupy interesów, aby popierać zmiany w prawie  europejskim i zmiany w działalności uznanych instytucji prawnych. Celem jest deregulacja prawa na poziomie europejskim. „Jak bardzo jest to niebezpieczne, widzieliśmy ostatnio w USA” – powiedział profesor Stuerner. W jego opinii notariusze nie powinni być zredukowani do roli jedynie uwierzytelniania dokumentów. Trzeba ponadto pamiętać o tym, że  doradcy prawni zawsze będą zorientowani na osiąganie maksymalnych zysków.

Poprzednia 123 Następna

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.