TKETS o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych

Czechy| ETS| obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne| pokrycie szkód| szkody materialne| Słowacja| Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej| uszkodzenie ciała| zadośćuczynienie

włącz czytnik
ETS o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych

24 października 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyroki w sprawach C-22/12 i C-277/12 dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych. Trybunał orzekł, że jeżeli prawo krajowe pozwala członkom rodziny poszkodowanego w wypadku drogowym domagać się zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę moralną, zadośćuczynienie to musi być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. W takim przypadku minimalna kwota objęta ubezpieczeniem przewidziana przez prawo Unii z tytułu uszkodzeń ciała ma zastosowanie również do krzywdy moralne.j

Pierwsza dyrektywa1 w dziedzinie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych wymaga od państw członkowskich zapewnienia, aby pojazdy zwykle przebywające na ich terytorium były objęte ubezpieczeniem. Chociaż państwa członkowskie mają swobodę określenia zakresu pokrycia szkód oraz warunków ubezpieczenia, druga dyrektywa2 przyjęta w tej dziedzinie przewiduje, że ubezpieczenie musi obowiązkowo obejmować uszkodzenia ciała w wysokości co najmniej 1 mln EUR na jednego poszkodowanego lub 5 mln EUR na jedno zdarzenie szkodowe, przy czym w tym drugim przypadku, niezależnie od liczby poszkodowanych. Podobnie ubezpieczenie musi również obejmować szkody materialne w wysokości co najmniej 1 mln EUR na jedno zdarzenie szkodowe, niezależnie od liczby poszkodowanych.

Sprawa C-22/12

V. Haas zginął w dniu 7 sierpnia 2008 r. na terytorium Czech w wypadku drogowym spowodowanym przez R. Petrika kierującego turystycznym pojazdem samochodowym należącym do B. Holingovej.

Zarejestrowany w Słowacji samochód B. Holingovej, w którym znajdował się V. Haas, zderzył się z samochodem ciężarowym zarejestrowanym w Republice Czeskiej. R. Petrík, został uznany za odpowiedzialnego za wypadek i skazany na naprawienie szkody poniesionej w wyniku wypadku przez małżonkę poszkodowanego, K. Haasovą. Jednakże K. Haasová i jej córka żądają od ubezpieczyciela B. Holingovej również zadośćuczynienia za krzywdę moralną wynikającą z utraty małżonka i ojca.

Sąd, przed którym toczy się spór wyjaśnił, że w prawie czeskim, które ma według niego zastosowanie w tym przypadku, osoba fizyczna może domagać się zadośćuczynienia za krzywdę wynikającą z naruszenia integralności jej własnej osoby. Jako że jednak zgodnie ze słowackimi przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia, obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne nie obejmuje swym zakresem krzywdy moralnej, ubezpieczyciel B. Holingovej odmawia wypłaty takiego zadośćuczynienia.

Poprzednia 1234 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.