TKRzecznicy ochrony prywatności spotkają się w Warszawie

Europejski Inspektor Ochrony Danych| GIODO| konferencja międzynarodowa| Małgorzata Kałużyńska-Jasak| ochrona danych osobowych| prywatność| Wojciech Rafał Wiewiórowski

włącz czytnik

Tematy do dyskusji podczas konferencji:
Tegoroczna Konferencja, wzorem lat poprzednich, została podzielona na:
- sesję zamkniętą dla akredytowanych Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności – 23 – 24 września 2013 r.,
- sesje otwarte dla ekspertów i słuchaczy zainteresowanych ochroną danych osobowych– 25 – 26 września 2013 r.
- Spotkanie otworzą Françoise Le Bail – Dyrektor Generalna ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, Michał Boni – Minister Administracji i Cyfryzacji oraz dr Wojciech Rafał Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Następnie odbędzie się od wprowadzająca sesja plenarna, podczas której przewidziano panel dyskusyjny pt. „Prywatność jako wartość kulturowa”, a także prezentację informacji z sesji zamkniętej.

Dalsza część obrad podzielona została na trzy, umożliwiające przeprowadzenie pogłębionej dyskusji, ścieżki tematyczne:
„Reformy na świecie. Interoperacyjność między regionami”,
„Ochrona prywatności a technologia”,
„Interesariusze: perspektywy, role, interesy”.

– Uczestnicy pierwszej dyskutować będą o różnicach w podejściu do zagadnień związanych z ochroną danych wynikających z uwarunkowań kulturowych – mówi dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. – Drugi blok poświęcony będzie nowym technologiom. Chodzi m.in. o big data, czyli olbrzymie zbiory danych, których wykorzystywanie stawia całkowicie nowe wyzwania związane z ochroną prywatności i globalnym przetwarzaniem danych. Chcemy również poruszyć tematykę aplikacji mobilnych i tego, co naprawdę wiemy o ich działaniu oraz o tym, do kogo trafiają zbierane za ich pośrednictwem dane – tłumaczy.

– Kolejna grupa zagadnień, nad którymi będą zastanawiali się uczestnicy konferencji, to ocena ryzyka dotyczącego przetwarzania informacji. To ważne, gdyż środki prawne powinny być dostosowane do zagrożeń. Jeśli są one niewielkie, to i środki te powinny być stosunkowo mało restrykcyjne – dodaje.

Ponieważ organizacja 35. Konferencji zbiega się z 15. rocznicą uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych w Polsce, która przypada na 29 sierpnia 2013 r., podczas Konferencji dystrybuowana będzie specjalna publikacja książkowa przygotowana z tej okazji, będąca podsumowaniem tego okresu. Złożą się na nią zarówno referaty merytoryczne, jak i krótkie, osobiste wspomnienia osób, które pracowały przy tworzeniu ustawy i jej kolejnych nowelizacjach, pisały pierwsze komentarze do ustawy, od początku pracowały w Biurze lub z nim współpracowały. Ich wartością ma być różnorodność spojrzenia na proces tworzenia prawa z dziedziny ochrony danych osobowych, pierwsze dni działalności Biura GIODO z perspektywy 15 lat ustawy, widziane oczami konkretnych osób.

Debaty

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze


phueta | 01-09-13 00:35
mam prosbę do strasznie ważnych panów i pań którzy chcą uchronić moje dane przede mna samym. proszę przedyskutować również odwrotną stronę. ja chcę być widziany w książkach telefonicznych wraz z moim adresem i telefonem, chcę decydowac poprzez telefon z dostawcami prądu, łącz telefonicznych etc. o swoich sprawach czego nie mogę obecnie zrobić w imię wymyślonego prawa ochrony moich danych osobowych. może niech to ja decyduję co i jak chcę uchronić a nie jakiś urzędnik z drugiej strony. obecnie często nie moge wymóc nawet aby na znany z umowy kontrachentom mój adres domowy przysłano mi stan realizacji umowy/płatności. cos się komuś pomieszały pojęcia. sam juz czasem nie wiem czy nos dla tabakiery czy tabakiera dla nosa.
pozdrawiam serdecznie i zyczę owocnych obrad