TKTK: wyrok w sprawie ustawy o ustroju sądów powszechnych

Andrzej Rzepliński| Andrzej Wróbel| KRS| legislacja| Marek Zubik| Maria Gintowt-Jankowicz| Minister Sprawiedliwości| Piotr Tuleja| Prawo o ustroju sądów powszechnych| Stanisław Biernat| Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz| Teresa Liszcz| Wojciech Hermeliński| Zbigniew Cieślak

włącz czytnik
TK: wyrok w sprawie ustawy o ustroju sądów powszechnych

30 października i 7 listopada 2013r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznawał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący prawa o ustroju sądów powszechnych.

W wyroku z 7 listopada 2013r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:
I. 1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw jest zgodna z:
a) art. 2 w związku z art. 7 i art. 119 ust. 1 konstytucji,
b) art. 2 w związku z art. 7 i art. 186 ust. 1 konstytucji.
2. Art. 9 oraz art. 9a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych są zgodne z art. 10 ust. 1 i art. 173 konstytucji.
3. Art. 21 § 3 ustawy powołanej w punkcie 2 w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości wydawania przez prezesa sądu poleceń dyrektorowi sądu dotyczących kompetencji określonych w art. 31a § 1 pkt 1 i 3 tej ustawy, jest zgodny z art. 173 konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 10 ust. 1 konstytucji.
4. Art. 22 § 1 ustawy powołanej w punkcie 2 w zakresie, w jakim wyłącza z kompetencji prezesa sądu do kierowania sądem i reprezentowania sądu na zewnątrz sprawy należące do zakresu działania dyrektora sądu, jest zgodny z art. 173 konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 10 ust. 1 konstytucji.
5. Art. 31a § 1 pkt 1 ustawy powołanej w punkcie 2 jest zgodny z art. 173 konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 10 ust. 1 konstytucji.
6. Art. 31a § 1 pkt 3 ustawy powołanej w punkcie 2 jest zgodny z art. 173 konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 10 ust. 1 konstytucji.
7. Art. 32b § 1 ustawy powołanej w punkcie 2 w zakresie, w jakim nie określa skutków, jakie wywołuje dla Ministra Sprawiedliwości uchwała zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji negatywnie opiniująca sprawozdanie dyrektora sądu, jest niezgodny z art. 10 ust. 1 i art. 173 konstytucji.
8. Art. 32b § 3 ustawy powołanej w punkcie 2 w zakresie, w jakim nie określa skutków wniosku prezesa sądu do Ministra Sprawiedliwości o odwołanie dyrektora sądu, jest niezgodny z art. 10 ust. 1 i art. 173 konstytucji.
9. Art. 32c § 1 i 2 ustawy powołanej w punkcie 2 w zakresie, w jakim nie przewidują wpływu prezesa sądu na ustalanie wynagrodzenia dyrektora sądu, są zgodne z art. 10 ust. 1 konstytucji oraz nie są niezgodne z art. 173 konstytucji.
10. Art. 37g § 5 ustawy powołanej w punkcie 2 przez to, że nie przewiduje możliwości wniesienia zastrzeżeń przez prezesa lub wiceprezesa sądu do uwagi na piśmie sporządzonej przez Ministra Sprawiedliwości, jest niezgodny z art. 10 ust. 1 i art. 173 konstytucji.
11. Art. 37h § 2 ustawy powołanej w punkcie 2 przez to, że nie przewiduje możliwości wniesienia zastrzeżeń przez prezesa sądu apelacyjnego do odmowy przyjęcia przez Ministra Sprawiedliwości informacji rocznej o działalności sądów, działających na obszarze apelacji, w zakresie powierzonych prezesowi sądu zadań, jest niezgodny z art. 10 ust. 1 i art. 173 konstytucji.
12. Art. 106c ustawy powołanej w punkcie 2 jest zgodny z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 178 ust. 1 konstytucji.

Poprzednia 1234 Następna

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.