DebatyBoni: Praworządność i demokracja w Europie

Europa| Komisja LIBE| Michał Boni| Parlament Europejski| praworządność| Unia Europejska

włącz czytnik

Demokracja, to nie tylko wynik wyborów dający czasową przewagę polityczną zwycięzcom. Wygrane polityczne mogą zmieniać różne polityki, nie dają jednak mandatu do podważania fundamentów. Demokracja to żywy proces: uczestnictwo obywateli, swoboda organizacji obywatelskich i mediów. Dlatego ważny jest mechanizm mierzenia i oceniania tego, czy w poszczególnych krajach - pilnowane są reguły demokracji i praworządności.

Będzie to się działo we współpracy z krajami, z ich parlamentami - bo tak zbudowany jest ten proces w proponowanym rozwiązaniu. Każdy parlament kraju członkowskiego wyznaczy jednego przedstawiciela do Zespołu Ekspertów oceniającego co roku stan demokracji - spośród już nie pełniących funkcji sędziów Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego. Każdy parlament krajowy będzie uczestniczył w debacie międzyparlamentarnej, która jest elementem procesu pracy nad Raportem o Stanie Praworządności i Demokracji. W zespole ekspertów będą jeszcze wyłonieni przez Parlament Europejski przedstawiciele 10 ważnych organizacji międzynarodowych, zajmujących się prawami podstawowymi, jak Europejska Agencja Praw Podstawowych, czy OECD, czy ONZ. I gdzie tu miejsce na "inkwizycyjnych ekspertów", jak zespół ekspertów nazwał jeden ze skrajnie prawicowych posłów Parlamentu Europejskiego ? I gdzie tu mechanizmy Wielkiego Brata - jak określił to zwolennik Marie LePen ? Trzeba nic nie wiedzieć na temat inkwizycji i stalinowskiego "Wielkiego Brata", by tak mówić.

Kluczem jest porozumienie międzyinstytucjonalne: pomiędzy Komisją Europejską, Radą, i Parlamentem Europejskim. Do jesieni 2017 roku Komisja ma przedstawić propozycję funkcjonowania mechanizmu, w 2018 prace powinny wystartować. Sprawozdanie roczne z przestrzegania zasad demokracji będzie przedstawiane przez Komisję z wykorzystaniem wielorakich żródeł danych pokazujących, jak są przestrzegane różne wymiary funkcjonowania demokracji, praw podstawowych i praworządności. I z wykorzystaniem analiz i rekomendacji dla poszczególnych krajów przygotowanych przez ciało niezależne, jakim będzie Zespół Ekspertów.

Debaty

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.