Debaty

 • E. Skalski: Masz, Piotrze, rację z tymi OFE

  E. Skalski: Masz, Piotrze, rację z tymi OFE
  Chciałem cię poprzeć, dopisując kolejny komentarz do twego artykułu o wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie transferu pieniędzy z OFE do ZUS, ale mi się uzasadnienie rozrosło. Piszę więc oddzielny artykuł. Słuszny to wyrok. A byłby jeszcze słuszniejszy,... więcej
 • Na wokandzie: W obronie ławników

  Na wokandzie: W obronie ławników
  Spór wokół instytucji ławnika nie gaśnie. Potrzebny czy zbędny? Aktywny czy bierny? Doświadczenie z sali rozpraw wskazuje, że „udział czynnika społecznego w procesie orzekania” jest nader często uzasadniony – pisze sędzia Katarzyna Sadzińska w serwisie "Na wokandzie". więcej
 • Kryzys demokracji liberalnej – czy czeka nas raczej liberalizm bez demokracji czy też demokracja bez liberalizmu?

  Kryzys demokracji liberalnej – czy czeka nas raczej liberalizm bez demokracji czy też demokracja bez liberalizmu?
  Tytuł niniejszego eseju jest bez wątpienia przedwczesny. Słowa „kryzys demokracji liberalnej“ nigdzie na razie nie padły jako polityczna diagnoza. Europejski, zachodni system demokratyczny pozostaje na miejscu, choć optymizm Francisa Fukuyamy co do „końca historii“, którego wyznacznikiem miałaby być powszechna liberalna demokratyzacja, dziś jawi się jako niesmaczny żart. więcej
 • B. Czerska: Sprawdzian z wolności

  B. Czerska: Sprawdzian z wolności
  W ostatnim swoim dialogu – w Prawach, bardzo już sędziwy Platon odnosi się do demokracji z konsekwentną odrazą. Największą czuje nie do polityków jeno do obywateli – do wyborców. Myśl wielce do tej platońskiej podobną można też znaleźć w wystąpieniach dzisiejszych polityków, którzy przewidując wyniki najbliższych wyborów dziwią się wyborcom i z góry się z nimi nie zgadzają. No, cóż –wedle Platona wyborcy chcą być mamieni i oszukiwani, zabawiani jak niedojrzałe dzieci, kuszeni obietnicami nie do spełnienia. To oni – wyborcy są źródłem nędzy demokracji. więcej
 • Na wokandzie: Optymizm kontradyktoryjny

  Na wokandzie: Optymizm kontradyktoryjny
  Rozmowa (opublikowana w nr 25 kwartalnika "Na wokandzie") z Moniką Zbrojewską, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialną za działania legislacyjne resortu, doktorem habilitowanym nauk prawnych, adwokatem. więcej
 • Możliwość instytucjonalizacji związku osób tej samej płci w świetle art. 18 Konstytucji RP

  Możliwość instytucjonalizacji związku osób tej samej płci w świetle art. 18 Konstytucji RP
  1. W ostatnim okresie w literaturze prawniczej można zaobserwować zwiększo­ne zainteresowanie normatywną zawartością art. 18 Konstytucji. W znacznej mierze jest to reakcja na krytyczną opinię Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego w kwestii zgodności z ustawą zasadniczą projektów przewidujących wprowadzenie do polskiego systemu prawa instytucji związków partnerskich. więcej
 • Polski rynek pracy będzie potrzebować ponad milion imigrantów

  Polski rynek pracy będzie potrzebować ponad milion imigrantów
  W 2050 roku liczba ludności w Polsce może spaść do niespełna 34 mln osób, a już w 2030 roku może brakować rąk do pracy. Zapełnić lukę demograficzną mogą imigranci. Oni będą także wzmacniać popyt wewnętrzny. W Polsce brakuje jednak odpowiedniej polityki migracyjnej oraz przepisów związanych z integracją i asymilacją. To konieczność, zwłaszcza że w najbliższych latach będą do Polski napływać imigranci z Azji i Afryki. więcej
 • Cisza legislacyjna — zasada prawa wyborczego w Rzeczypospolitej Polskiej

  Cisza legislacyjna — zasada prawa wyborczego w Rzeczypospolitej Polskiej
  Prawo wyborcze, będące "poddziedziną" prawa konstytucyjnego, powinno opierać się na kilku jasnych zasadach wyprowadzonych wprost z ustawy zasadniczej. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, ustawodawca, konstruując przepisy wyborcze, powinien, po pierwsze, „stwarzać wyborcom jak największe możliwości udziału w wyborach celem wskazania przedstawicieli, którzy w ich imieniu będą sprawować władzę”, przyzwalając tym samym na zastosowanie alternatywnych metod oddawania głosu (np. głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika). więcej
 • Między empatią a lękiem

  Między empatią a lękiem
  Brak doświadczeń i wiedzy powoduje, że przybysza z innej kultury traktujemy jak obcego. Nasz stosunek do przyjmowania uchodźców i imigrantów w Polsce ma rozmaite źródła. Decydujące są: doświadczenia z odmiennością kulturową, wiedza na temat innych krajów i samych uchodźców i imigrantów, indywidualne postawy wobec obcych kulturowo czy religijnie, szersze przekonania na temat świata społecznego. A także: różnice w politycznych ideologiach (i ich potocznych wersjach), ocena własnego państwa i jego instytucji oraz Unii Europejskiej. więcej