PaństwoPKPP Lewiatan: Dziura w przepisach o wywłaszczeniu

naprawienie szkody| ochrona konstytucyjna| odszkodowanie| PKPP Lewiatan| słuszne odszkodowanie| wywłaszczenie| własność

włącz czytnik
PKPP Lewiatan: Dziura w przepisach o wywłaszczeniu

W polskim prawie należy wprowadzić przepisy gwarantujące dochodzenie naprawienia szkody, jaką wyrządza wywłaszczenie z nieruchomości.

Chodzi o umożliwienie domagania się odszkodowania za szkody wyrządzone legalnym wywłaszczeniem - uważa PKPP Lewiatan.

Obecnie funkcjonujące prawo nie daje możliwości uzyskania przez przedsiębiorstwo pełnego odszkodowania za szkody, jakie może mu wyrządzić wywłaszczenie nieruchomości, w szczególności pod budowę dróg i autostrad. Z tego powodu firmy popadają w kłopoty finansowe. Łódzkiej firmie Enkev Polska, produkującej wyroby z włókien naturalnych, może grozić nawet bankructwo, jeśli zostanie wywłaszczona z zajmowanej nieruchomości.

Dotknęło to np. p. Macieja Faca, współwłaściciela rodzinnej firmy transportowo-logistycznej Stylinart z Przemyśla. Dla potrzeb budowanej obwodnicy Przemyśla - nawiasem mówiąc, otwartej w minioną sobotę przez premiera Tuska - dwa lata temu spółce w procesie wywłaszczenia ujęto plac manewrowy i część planu składowania.

- Dopiero niedawno otrzymaliśmy pieniądze, ale tylko za grunt i magazyny - mówi Maciej Fac. - Tymczasem pozbawiono nas istotnej substancji niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, narażając na też na koszty wynajmu i placu postoju samochodów, i magazynów, przez co staliśmy się niekonkurencyjni.


Zarząd Stylinart wystąpił do Sądu Okręgowego w Przemyślu z pozwem o uwzględnienie tych roszczeń, lecz ten w orzeczeniu stwierdził, że nie może ich uwzględnić i dokonać regresu, bo brakuje przepisów.

Przepisy przewidują odszkodowanie tylko za wywłaszczoną nieruchomość, nie uwzględniają innych szkód, zarówno jeśli chodzi o faktycznie poniesione straty, jak i utracone korzyści. Ponadto firma, której np. siedziba jest wywłaszczona musi zapłacić podatek dochodowy, a niekiedy także i VAT od otrzymanego odszkodowania, co jeszcze bardziej pomniejsza jego wartość.
Odszkodowanie powinno obejmować „szkody powstałe wskutek wywłaszczenia nieruchomości, zwłaszcza wynikające z przerwy w działaniu i przeniesienia w inne miejsce przedsiębiorstwa, zakładu lub gospodarstwa rolnego". Takie uszczegółowienie da wywłaszczonym gwarancję uznania przynajmniej tych szkód, które bezsprzecznie są efektem dezorganizacji pracy wskutek zmiany miejsca prowadzenia przedsiębiorstwa, zakładu (tj. części przedsiębiorstwa) lub gospodarstwa rolnego dotąd prowadzonego na wywłaszczonej nieruchomości.

Poprzednia 123 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.