ŚwiatETS: można nakazać dostawcy Internetu zablokowanie strony naruszającej prawa autorskie

Austria| dostęp do Internetu| ETS| Internet| prawa autorskie| Sąd Najwyższy Austrii| UPC

włącz czytnik

1 Tytuł oryginalny: „Wickie und die starken Männer”.

2 Tytuł oryginalny „Das weiße Band”.

3 W czerwcu 2011 r. sporna strona internetowa zaprzestała swojej działalności, po tym, jak niemieckie organy ściągania podjęły działania przeciwko jej operatorom.

4  Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167, s. 10).

5 W kwestii tej możliwości Trybunał orzekł już, że prawo Unii stoi na przeszkodzie wydaniu przez sądy krajowe każdego nakazu, który nakazuje dostawcy dostępu wprowadzenie systemu filtrowania połączeń elektronicznych celem uniemożliwienia naruszającej prawa autorskie wymiany plików mającego zastosowanie bez rozróżnienia w stosunku do wszystkich jego klientów, w celach zapobiegawczych, na jego wyłączny koszt i bez ograniczeń w czasie (zob. wyrok Trybunału z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie C-70/10 Scarlett Extended, jak również komunikat prasowy nr 126/11). Trybunał orzekł również, że operator platformy sieci społecznościowej online nie może zostać zobowiązany do wprowadzenia ogólnego systemu filtrowania mającego zastosowanie do wszystkich jego użytkowników w celu zapobieżenia bezprawnemu korzystaniu z dzieł muzycznych i audiowizualnych (zob. wyrok Trybunału z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie C-360/10 SABAM, jak również komunikat prasowy nr 11/12).
6 W celu poszanowania wolności informacji użytkowników Internetu.
7 W celu poszanowania prawa własności intelektualnej podmiotów prawa autorskiego.

Poprzednia 123 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.